20 episodes

Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày: Tổng hợp và cập nhật tin tức Việt Nam và Thế giới trong ngày, nhận định thời sự, các tạp chí Phụ Nữ, Văn Hóa, Giáo Dục, v.v…

Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày Radio Free Asia (RFA)

  • News
  • 4.4 • 32 Ratings

Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày: Tổng hợp và cập nhật tin tức Việt Nam và Thế giới trong ngày, nhận định thời sự, các tạp chí Phụ Nữ, Văn Hóa, Giáo Dục, v.v…

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-30 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-30 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày: Tổng hợp và cập nhật tin tức Việt Nam và Thế giới trong ngày, nhận định thời sự, các tạp chí Phụ Nữ, Văn Hóa, Giáo Dục, v.v…

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-29 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-29 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày: Tổng hợp và cập nhật tin tức Việt Nam và Thế giới trong ngày, nhận định thời sự, các tạp chí Phụ Nữ, Văn Hóa, Giáo Dục, v.v…

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-28 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-28 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày: Tổng hợp và cập nhật tin tức Việt Nam và Thế giới trong ngày, nhận định thời sự, các tạp chí Phụ Nữ, Văn Hóa, Giáo Dục, v.v…

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-27 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-27 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày: Tổng hợp và cập nhật tin tức Việt Nam và Thế giới trong ngày, nhận định thời sự, các tạp chí Phụ Nữ, Văn Hóa, Giáo Dục, v.v…

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-26 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-26 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày: Tổng hợp và cập nhật tin tức Việt Nam và Thế giới trong ngày, nhận định thời sự, các tạp chí Phụ Nữ, Văn Hóa, Giáo Dục, v.v…

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-25 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày 2020-10-25 14:31

  Chương trình phát thanh 9 giờ tối hàng ngày: Tổng hợp và cập nhật tin tức Việt Nam và Thế giới trong ngày, nhận định thời sự, các tạp chí Phụ Nữ, Văn Hóa, Giáo Dục, v.v…

Customer Reviews

4.4 out of 5
32 Ratings

32 Ratings

Slow eating ,

More NEWS

Please check your web base , my Ipod or iPhone can not get your daily news posted, please correted
Thanks

Hoang Nguyen ,

Thanks RFA.!

Đài RFA là một đài có những tin tức rất tuyệt vời mà người dân trong nước ko biết và ko nghe được.

kev xma ,

Great service

Listen everyday, thank for your dedicated service

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To

More by Radio Free Asia (RFA)