1 episode

Allt fler ungdomar har diagnostiserats med neuropsykiatriska funktionshinder. Traditionella behandlingsmetoder har i en del fall inte kunnat hjälpa vissa ungdomar som har stora problem med sitt aggressiva beteende.

Mitt namn är Claudia Montecinos Castro. Genom en dokumentärserie har jag under en längre tid följt hunden Delta som har specifika egenskaper för att dämpa aggressivitet hos människor. På grund av sin individuella och positiva kontaktsökande förmåga har han konfliktlösande egenskaper som har visat sig vara mycket användbara i ilskekontroll programmet ART. En del ungdomar som lider av aggressivitet är inte mottagliga för traditionella behandlingar såsom terapi och mediciner. I en sådan kontext är det intressant att se hur alternativa behandlingsmetoder med djur i ett socialt arbete kan komplettera och effektivisera en redan befintlig behandlingsmetod.

Claudia Montecinos Castro Podcast Claudia Montecinos Castro

    • Technology

Allt fler ungdomar har diagnostiserats med neuropsykiatriska funktionshinder. Traditionella behandlingsmetoder har i en del fall inte kunnat hjälpa vissa ungdomar som har stora problem med sitt aggressiva beteende.

Mitt namn är Claudia Montecinos Castro. Genom en dokumentärserie har jag under en längre tid följt hunden Delta som har specifika egenskaper för att dämpa aggressivitet hos människor. På grund av sin individuella och positiva kontaktsökande förmåga har han konfliktlösande egenskaper som har visat sig vara mycket användbara i ilskekontroll programmet ART. En del ungdomar som lider av aggressivitet är inte mottagliga för traditionella behandlingar såsom terapi och mediciner. I en sådan kontext är det intressant att se hur alternativa behandlingsmetoder med djur i ett socialt arbete kan komplettera och effektivisera en redan befintlig behandlingsmetod.

    Dokumentärserien: Delta – hunden i socialt arbete

    Dokumentärserien: Delta – hunden i socialt arbete

    • 52 min

Top Podcasts In Technology