115 episodes

Podcast naslonjen na Portal CME.ba - Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Donosimo Vam audio zapise akreditovanih i certificiranih CME aktivnosti za stručno usavršavanje svih profila zdravstvenih djelatnika. Za dobijanje certifikata za obavljenu CME aktivnost potrebna je prijava na naš portal i polaganje završnog testa. Sve CME aktivnosti su besplatne za naše registrovane korisnike, a registracija je takođe besplatna. Podcast i portal su namijenjeni zdravstvenim djelatnicima - ljekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i studentima medicine i ostalih zdravstvenih struka. Kliknite za znanje. https://cme.ba

CME.ba Portal CME.ba

  • Health & Fitness

Podcast naslonjen na Portal CME.ba - Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Donosimo Vam audio zapise akreditovanih i certificiranih CME aktivnosti za stručno usavršavanje svih profila zdravstvenih djelatnika. Za dobijanje certifikata za obavljenu CME aktivnost potrebna je prijava na naš portal i polaganje završnog testa. Sve CME aktivnosti su besplatne za naše registrovane korisnike, a registracija je takođe besplatna. Podcast i portal su namijenjeni zdravstvenim djelatnicima - ljekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i studentima medicine i ostalih zdravstvenih struka. Kliknite za znanje. https://cme.ba

  Klinička i serološka dijagnostika u IBD

  Klinička i serološka dijagnostika u IBD

  NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.
  PREDAVAČ:
   Dr.sc. NAĐA ZUBČEVIĆ, dr.med.
  specijalista interne medicine
  subspecijalista gastroenterologije
  Klinika za gastroenterohepatologiju
  KCU Sarajevo
  Sarajevo, BiH
  LINK NA TEČAJ
  Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.
  U Tuzli je od 27-29. maja 2022.godine održana Prva IBD akademija, u kojoj je kroz 20 revijalnih predavanja i 4 prikaza slučaja, obuhvaćeno svo novo znanje iz oblasti inflamatornih bolesti crijeva. Sa preko 130 učesnika, IBD akademija je bila vanredno uspješna, a naš portal je u saradnji sa organizatorima, Asocijacijom gastroenterologa i hepatologa BiH zabilježio sva predavanja koja ćemo postaviti na CME.ba u narednim nedjeljama u odvojenim CME aktivnostima za svaku sesiju posebno.
  U ovoj, prvoj CME aktivnosti, donosimo sva predavanja sa IBD akademije, koja su se bavila etiologijom, patogenozom, imunologijom i svim aspektima dijagnostike IBD. Ova aktivnost se sastoji iz 6 predavanja:
  Etiologija, imunologija i epidemiologija IBD – Prof.dr.sc. Nermin Salkić – TuzlaKlinička i serološka dijagnostika u IBD – Dr.sc. Nađa Zubčević – SarajevoEndoskopska dijagnostika i procjena aktivnosti u IBD – Mr.sc.dr. Adnan Gegić – TuzlaRadiološka dijagnostika u IBD – Dr. Lejla Arnautalić – TuzlaUltrazvuk u IBD – Prof.dr.sc. Silvija Čuković Čavka – ZagrebMimikrija zapaljenskih bolesti creva – Dr. Zoran Milenković – BeogradSvakako da ova prva sesija daje dobar temelj svim zdravstvenim profesionalcima koji dolaze u dodir sa IBD, te je preporučujemo za Vašu pažnju, a ostale sesije, zbog velikog broja predavanja ćemo sukcesivno objavljivati u narednim nedjeljama, pa svakako Vam preporučujemo da budete u toku. U sljedećoj CME aktivnosti ćemo se baviti osnovama terapije IBD.
  Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante gastroenterologije, interne medicine, pedijatrije, radiologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.
  Ova edukativna aktivnost nije certificirana i revijalnog je tipa.
  ----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
  Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:
  Facebook Instagram Twitter LinkedIn Email na info@cme.ba Hvala na slušanju!

  • 20 min
  Update EULAR smjernica za liječenje psorijatičnog artritisa i mjesto sekukinumaba u njima

  Update EULAR smjernica za liječenje psorijatičnog artritisa i mjesto sekukinumaba u njima

  NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.
  PREDAVAČ:
  Doc.dr.sc. LJUBINKA BOŽIĆ MAJSTOROVIĆ, dr.med.
  subspecijalista reumatologije
  UKC RS Banjaluka
  Banjaluka, BiH
  LINK NA TEČAJ
  Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.
  Psorijatični artritis se razvije u oko 30% pacijenata sa psorijazom. Neliječeni psorijatični artritis može dovesti do teškog invaliditeta i komorbiditeta. Osnovni cilj u liječenju bolesti je prevenirati strukturalna oštećenja na kostima i zglobovima. S tim u vezi 2019. godine su publicirane osvježene smjernice Evropske lige protiv reumatizma (EULAR) koje podrobno obrađuju koji se lijekovi mogu upotrebljavati u kojoj fazi bolesti.
  Jedan od lijekova koji zauzima značajno mjesto je i sekukinumab, koji ciljano inhibira jedan od ključnih citokina u patogenezi psorijatičnog artritisa – interleukin 17A. U ovom kratkom i fokusiranom tečaju, nacionalni ekspert na polju reumatologije, prezentira osvježene smjernice sa akcentom na mjesto sekukinumaba u njima.
  Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante reumatologije, interne medicine, dermatovenerologije, pedijatrije, porodične medicine, a primjerena je i za farmaceute i studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracijaje također, besplatna.
  Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Komore farmaceutskih tehničara Tuzlanskog kantona i Farmaceutskog fakulteta Tuzla.
  ----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
  NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo At Novartis, we are reimagining medicine.Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:
  Facebook Instagram Twitter LinkedIn Email na info@cme.ba Hvala na slušanju!

  • 18 min
  Kompleksni regionalni bolni sindrom

  Kompleksni regionalni bolni sindrom

  NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.
  PREDAVAČ:
  Prof.dr.sc. TATJANA BUĆMA
  Univerzitet u Banja Luci
  Banja Luka, BiH
  LINK NA TEČAJ
  Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.
  U subotu, 29.6.2019. godine u prostorijama Centra za palijativnu medicinu i terapiju bola UKC Tuzla je održan simpozij pod gore navedenim nazivom. Ovo je samo jedan u nizu edukativnih skupova sklopu Higher Education Pain Medicine Project (HEPMP), podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Više o samom skupu, kao i projektu možete vidjeti na programu uz ovaj skup kojeg možete skinuti sa OVOG linka.
  U 10 impresivnih predavanja, predavači iz Bosne i Hercegovine i Srbije su obradili najčešće akutne bolne sindrome sa kojima se susrećemo u kliničkoj praksi uz praktičan pristup svakom problemu. Jasna i koncizna predavanja, vrhunske prezentacije su samo neke od karakteristika predavanja u ovom simpoziju, za kojeg smo od organizatora ljubazno dobili dozvolu za snimanje i digitalizaciju – sa ciljem da znanje i poruke sa ovog simpozija diseminiramo što dalje i više. Nadamo se da ćete i Vi uživati u predavanjima ovog webcast simpozija u onolikoj mjeri koliko smo i mi pripremajući ga za Vas.
  Toplo preporučujemo ovaj tečaj  za sve zdravstvene djelatnike, magistre farmacije i osobito za studente medicine.
  Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.
  Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla, Komore magistra farmacije Tuzlanskog kantona.
  ----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
  Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:
  Facebook Instagram Twitter LinkedIn Email na info@cme.ba Hvala na slušanju!

  • 31 min
  Mimikrija zapaljenskih bolesti creva

  Mimikrija zapaljenskih bolesti creva

  NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.
  PREDAVAČ:
  Dr. ZORAN MILENKOVIĆ, dr.med.
  specijalista interne medicine
  gastroenterohepatolog
  KBC  dr Dragiša Mišović, Dedinje
  Beograd, Srbija
  LINK NA TEČAJ
  Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.
  U Tuzli je od 27-29. maja 2022.godine održana Prva IBD akademija, u kojoj je kroz 20 revijalnih predavanja i 4 prikaza slučaja, obuhvaćeno svo novo znanje iz oblasti inflamatornih bolesti crijeva. Sa preko 130 učesnika, IBD akademija je bila vanredno uspješna, a naš portal je u saradnji sa organizatorima, Asocijacijom gastroenterologa i hepatologa BiH zabilježio sva predavanja koja ćemo postaviti na CME.ba u narednim nedjeljama u odvojenim CME aktivnostima za svaku sesiju posebno.
  U ovoj, prvoj CME aktivnosti, donosimo sva predavanja sa IBD akademije, koja su se bavila etiologijom, patogenozom, imunologijom i svim aspektima dijagnostike IBD. Ova aktivnost se sastoji iz 6 predavanja:
  Etiologija, imunologija i epidemiologija IBD – Prof.dr.sc. Nermin Salkić – TuzlaKlinička i serološka dijagnostika u IBD – Dr.sc. Nađa Zubčević – SarajevoEndoskopska dijagnostika i procjena aktivnosti u IBD – Mr.sc.dr. Adnan Gegić – TuzlaRadiološka dijagnostika u IBD – Dr. Lejla Arnautalić – TuzlaUltrazvuk u IBD – Prof.dr.sc. Silvija Čuković Čavka – ZagrebMimikrija zapaljenskih bolesti creva – Dr. Zoran Milenković – BeogradSvakako da ova prva sesija daje dobar temelj svim zdravstvenim profesionalcima koji dolaze u dodir sa IBD, te je preporučujemo za Vašu pažnju, a ostale sesije, zbog velikog broja predavanja ćemo sukcesivno objavljivati u narednim nedjeljama, pa svakako Vam preporučujemo da budete u toku. U sljedećoj CME aktivnosti ćemo se baviti osnovama terapije IBD.
  Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante gastroenterologije, interne medicine, pedijatrije, radiologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.
  Ova edukativna aktivnost nije certificirana i revijalnog je tipa.
  ----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
  Portal CME.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:
  Facebook Instagram Twitter LinkedIn Email na info@cme.ba Hvala na slušanju!

  • 22 min
  Trimetazidin u liječenju angine pectoris

  Trimetazidin u liječenju angine pectoris

  NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.
  PREDAVAČ:
  Doc.dr.sc. ADNAN DELIĆ, dr.med.
  specijalista interne medicine
  subspecijalista invazivne kardiologije
  Klinika za invazivnu kardiologiju
  UKC TuzlA

  Tuzla, BiH

  LINK NA TEČAJ
  Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.

  Angina pectoris – bol u grudima…stanje koje je opisano prije 3000 godina od strane indijskog ljekara Benaris-a, ali i danas jedno od najčešćih kardioloških stanja na svim nivoima zdravstvene zaštite. Paradigma u liječenju angine pectoris se kontinuirano mijenja sa napretkom medicine, sa novim metama za invazivni i posebice, za farmakološki tretman.

  Srce je mišićni organ koji zahtijeva ogromnu količinu energije za svoj rad, svakodnevno potroši skoro 6 kg adenozin trifosfata (ATP) za svoj rad, a kojeg dobija dominantno preko metabolizma masnih kiselina, trošeći pri tome ogromne količine kiseonika. U situaciji kada postoji koronarna bolest, kada je priliv kisika krvnim žilama smanjen, inhibicija metabolizma masnih kiselina i usmjeravanje ka metabolizmu glukoze koji troši manje kiseonika bi mogla olakšati simptome ishemije. Upravo ovo je meta novih metaboličikih lijekova i upravo ovo je tema ovog sveobuhvatnog tečaja o stabilnoj angini pectoris, novim smjernicama za njen tretman i mjestu novih tipova terapije u njima.

  Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante interne medicine, kardiologije, svih internističkih subspecijalnosti, pulmologije, porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.

  Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.
  Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.
  ----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
  Zentiva Pharma d.o.o. Our aspiration is that healthcare is a right and not a privilegeDisclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:
  Facebook Instagram Twitter LinkedIn Email na info@cme.ba Hvala na slušanju!

  • 26 min
  Ambulanta za gojaznost: kako je organizovati da bi rezultati lečenja gojaznosti bili što bolji?

  Ambulanta za gojaznost: kako je organizovati da bi rezultati lečenja gojaznosti bili što bolji?

  NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.
  PREDAVAČ:
  Doc.dr.sc. SNEŽANA POLOVINA, dr.med.
  Multidisciplinarni centar za gojaznost
  Klinički Centar Srbije u Beogradu
  Beograd, Srbija
  LINK NA TEČAJ
  Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.
  U subotu, 24.3.2018. godine u prostorima i vrhunskom ambijentu Etno-sela Stanišić kod Bijeljine, održana je ekspertska panel konferencija “Društva za debljinu BiH”. Konferencija je održana i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Javne zdravstvene ustanove Bolnica „ Sveti Vračevi“ u Bijeljini.
  U fantastičnom ambijentu, blizu 200 učesnika je imalo priliku vidjeti i čuti zadnja saznanja iz svih aspekata tretmana gojaznosti, i to od renomiranih regionalnih eksperata sa područja terapije gojaznosti, barijatrijske hirurgije, gastroenterologije, endokrinologije. Puni sadržaj programa održanog skupa možete pogledati OVDJE. Uvaženi predavači na ovom webcast tečaju su:
  – Akademik Prof. Dr Nebojša Lalić, Srbija
  – Akademik Prof. Dr Dragan Micić, Srbija
  – Doc. Dr Snežana Polovina, Srbija
  – Prof. Dr Veljko Đorđević, Hrvatska
  – Prof. Dr Miroslav Bekavac Bešlin, Hrvatska
  – Prof. Dr Midhat Jašić, Bosna i Hercegovina
  – Prof. Dr Snježana Popović Pejčić, Bosna i Herecgovina
  – Prof. Dr Milenko Bevanda, Bosna i Herecegovina
  – Prof. Dr Fuad Pašić, Bosna i Herecegovina
  Portal CME.ba u saradnji sa Društvom za Debljnu BiH, po prvi puta u vlastitoj produkciji, donosi Vam kompletnu konferenciju u obliku webcast-a, sa punim predavanjima svih predavača. Nadamo se da ćete prepoznati vrijednost ove konferencije i zajedno sa nama uživati u uvećavanju svoga znanja. Kurikulum konferencije sa naslovima predavanja možete pogledati ispod.
  Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.
  Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.
  ----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
  Portal CME.ba je najbogatija platforma za medicinsko usavršavanje u regionu. Sve komentare ili prijedloge možete poslati na:
  Facebook Instagram Twitter LinkedIn Email na info@cme.ba Hvala na slušanju!

  • 21 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
iHeartPodcasts
iHeartPodcasts
Peter Attia, MD
Ramsey Network
Ten Percent Happier