5 min

Có thể “buông bỏ” mới có thể “đắc được‪”‬ TRITHUCVN's Podcast

    • News

Có một câu nói kinh điển như thế này: “Khi bạn khép chặt hai bàn tay lại, trong tay bạn sẽ không có gì. Nhưng khi bạn mở hai bàn tay ra thì cả thế giới đều ở trong tay bạn”. Người nào có thể hiểu được “buông bỏ” thì trong cuộc đời hữu hạn này, người ấy mới có thể sống được thản nhiên, sung túc và tự tại.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/co-buong-bo-moi-co-dac-duoc.html

Có một câu nói kinh điển như thế này: “Khi bạn khép chặt hai bàn tay lại, trong tay bạn sẽ không có gì. Nhưng khi bạn mở hai bàn tay ra thì cả thế giới đều ở trong tay bạn”. Người nào có thể hiểu được “buông bỏ” thì trong cuộc đời hữu hạn này, người ấy mới có thể sống được thản nhiên, sung túc và tự tại.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/co-buong-bo-moi-co-dac-duoc.html

5 min

Top Podcasts In News

The New York Times
The Daily Wire
NPR
CBC Podcasts
Law&Crime
Serial Productions