7 episodes

قصد دارم برای تمرین صحبت کردن با شما هر شب مدتی رو جلوی میکروفن روشن بدون آمادگی و هدف صحبت کنم. قسمت های جالب تر اش رو بعد از ویرایش اینجا می‌گذارم. «شبانه» به خاطر ریتم کند و بی هدف بودن، شاید براتون لالایی مناسبی بشه.

شبانه محسن دستجردی زاده

    • Society & Culture
    • 5.0, 1 Rating

قصد دارم برای تمرین صحبت کردن با شما هر شب مدتی رو جلوی میکروفن روشن بدون آمادگی و هدف صحبت کنم. قسمت های جالب تر اش رو بعد از ویرایش اینجا می‌گذارم. «شبانه» به خاطر ریتم کند و بی هدف بودن، شاید براتون لالایی مناسبی بشه.

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Society & Culture