1 episode

Predavanje o danu koji nam slijedi, Danu Ašure tj. 10 dan mjeseca muharrema. Ovo je veliki dan u kojem je Allah Uzvišeni spasio Musaa i njegov narod od Faraona i njegova naroda te potopio ove druge i učinio ih ajetom sve do Sudnjeg dana.
Upoznajte fadilete ovog dana i propisanost posta u njemu.

Dan Ašure Islam House

    • Islam

Predavanje o danu koji nam slijedi, Danu Ašure tj. 10 dan mjeseca muharrema. Ovo je veliki dan u kojem je Allah Uzvišeni spasio Musaa i njegov narod od Faraona i njegova naroda te potopio ove druge i učinio ih ajetom sve do Sudnjeg dana.
Upoznajte fadilete ovog dana i propisanost posta u njemu.

    Dan Ašure

    Dan Ašure

    Dan Ašure

    • 51 min

Top Podcasts In Islam

More by Islam House