55 min

Dansken på besøk hos Kirsten Muhle Dansken på besøk

    • Society & Culture

Shared reading går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe og etterpå ha en samtale om teksten. Først leser man en novelle, deretter et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Man undrer seg sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at man utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

I denne episoden har jeg vært en tur i Sandefjord og besøke gründer og litteraturformidler Kirsten Muhle. Vi hadde en god og fin samtale om vår felles pasjon, Shared Reading. Lyt med og bli klokere på konseptet.

Har du lyst å bli med på en Shared Reading session du og, så følg dette lenket og se hvordan du tilmelder deg "Litteratur på tur": https://www.pernillehoegh.com/l/litteratur-pa-tur-i-nordmarka/

Shared reading går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe og etterpå ha en samtale om teksten. Først leser man en novelle, deretter et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Man undrer seg sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at man utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

I denne episoden har jeg vært en tur i Sandefjord og besøke gründer og litteraturformidler Kirsten Muhle. Vi hadde en god og fin samtale om vår felles pasjon, Shared Reading. Lyt med og bli klokere på konseptet.

Har du lyst å bli med på en Shared Reading session du og, så følg dette lenket og se hvordan du tilmelder deg "Litteratur på tur": https://www.pernillehoegh.com/l/litteratur-pa-tur-i-nordmarka/

55 min