16 episodes

Denne podcast handler om GDPR (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelse og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne.

Der er 15 episoder, og i hvert afsnit indtager forskellige medarbejdere fra Datatilsynet rollen som vært og fortæller om et emne, der er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Vi taler blandt andet om, hvad personoplysninger egentlig er, og hvordan du må behandle dem. Vi taler også om både sletning og samtykke, og hvis du er i tvivl om, hvad en risikovurdering er, og hvordan du laver den, er der også hjælp at hente. Er du i tvivl om, hvad sikkerhedsbrud er, eller hvordan man håndterer dem, kan du også finde svar i denne podcast.

Kort sagt kommer vi vidt omkring emner, der er særligt relevante for små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om GDPR og databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og følg os også gerne på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/15201312/, hvor du kan finde de seneste afgørelser, vejledninger og andre relevante nyheder.

Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (2014-2020).

Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR Datatilsynet

  • Government

Denne podcast handler om GDPR (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelse og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne.

Der er 15 episoder, og i hvert afsnit indtager forskellige medarbejdere fra Datatilsynet rollen som vært og fortæller om et emne, der er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Vi taler blandt andet om, hvad personoplysninger egentlig er, og hvordan du må behandle dem. Vi taler også om både sletning og samtykke, og hvis du er i tvivl om, hvad en risikovurdering er, og hvordan du laver den, er der også hjælp at hente. Er du i tvivl om, hvad sikkerhedsbrud er, eller hvordan man håndterer dem, kan du også finde svar i denne podcast.

Kort sagt kommer vi vidt omkring emner, der er særligt relevante for små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om GDPR og databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og følg os også gerne på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/15201312/, hvor du kan finde de seneste afgørelser, vejledninger og andre relevante nyheder.

Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (2014-2020).

  #16 Behandling af oplysninger om besøgende på hjemmesider

  #16 Behandling af oplysninger om besøgende på hjemmesider

  Hvis man behandler personoplysninger om sine hjemmesidebesøgende, vil det ofte være med samtykke som det retlige grundlag (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger/). For at sådan et samtykke kan anses for at være gyldigt efter GDPR, skal det opfylde en række krav - det skal blandt andet være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt.

  Værterne er jurist Makar Juhl Holst og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.

  • 23 min
  #15 Privacy by design og privacy by default

  #15 Privacy by design og privacy by default

  Denne episode handler om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Vi lægger ud med at klargøre, hvad begreberne egentlig dækker over, og dernæst taler vi om, hvordan man som dataansvarlig får styr på databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger – hvad og hvor meget kan man selv gøre som dataansvarlig?

  Her kan du læse mere om privacy by design https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/indbygget-databeskyttelse-privacy-by-design

  Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder.

  Værten it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.

  • 10 min
  #14 Cloudbaserede tjenester - er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?

  #14 Cloudbaserede tjenester - er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?

  Denne episode handler om cloudbaserede tjenester set i forhold til databeskyttelse. Vi taler bl.a. om, hvad en cloudservice egentlig er, og om der er særlige regler for dem. Vi taler også om, hvilke af databeskyttelsesreglerne (GDPR), der er af særlig betydning ved cloudbaserede tjenester. Desuden kan I blive klogere på, hvad man som mindre virksomhed skal være opmærksom på i forhold til sin cloudleverandør, og hvilke krav man kan stille til sin leverandør.

  Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder.

  Værterne er jurist Viktor Herskind og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.

  • 16 min
  #13 Hvad er et sikkerhedsbrud, og hvad gør jeg, hvis der opstår et sikkerhedsbrud?

  #13 Hvad er et sikkerhedsbrud, og hvad gør jeg, hvis der opstår et sikkerhedsbrud?

  Denne episode har fokus på, hvordan man identificerer et sikkerhedsbrud, og hvilke skridt man som dataansvarlig skal tage, hvis der er sket et sikkerhedsbrud. Du kan læse meget mere i Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden

  https://www.datatilsynet.dk/media/6558/haandtering-af-brud-paa-persondatasikkerheden.pdf

  Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder.

  Værterne er jurist Zenia Dinesen og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.

  • 13 min
  #12 Hvad er en risikovurdering, hvornår skal jeg lave den, og hvordan gør jeg?

  #12 Hvad er en risikovurdering, hvornår skal jeg lave den, og hvordan gør jeg?

  I dette afsnit taler vi om, hvad databeskyttelse er, og hvorfor reglerne for databeskyttelse (GDPR) er vigtige. Vi har særligt fokus på brugen af risikovurderingen som det, der danner grundlaget for alle vurderinger, den dataansvarlige skal foretage. Vi taler også om, hvad en risikovurdering er, og hvordan den lettest kan foretages og dokumenteres. Her kan du læse mere om risikovurderinger
  https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/risikovurdering

  Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder.

  Værterne er jurist Zenia Dinesen og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.

  • 15 min
  #11 TV-overvågning - hvad må man, og hvad må man ikke?

  #11 TV-overvågning - hvad må man, og hvad må man ikke?

  Denne episode handler om tv-overvågning. I episoden gennemgås blandt andet, hvilke love der gælder ved tv-overvågning, hvad skiltningskravet er, og hvad oplysningspligten indebærer. Vi taler også om, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med videregivelse af optagelser, opbevaring og sletning af optagelser og muligheden for tv-overvågning af arbejdspladser. Her kan du læse mere om tv-overvågning https://www.datatilsynet.dk/emner/overvaagning-og-sporing/tv-overvaagning

  Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder.

  Værterne er jurist Marie Raahauge Christiansen og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.

  • 13 min

Top Podcasts In Government

Listeners Also Subscribed To