17 episodes

Criminologisch onderzoek bereikt te weinig het grote publiek. Terwijl enorm veel onderzoek gedaan wordt door getalenteerde onderzoekers. Met deze podcast show willen wij luisteraars op een toegankelijke manier informeren, vermaken en kennis verspreiden over Criminologisch onderzoek.

De Criminoloog De Criminoloog

  • Education

Criminologisch onderzoek bereikt te weinig het grote publiek. Terwijl enorm veel onderzoek gedaan wordt door getalenteerde onderzoekers. Met deze podcast show willen wij luisteraars op een toegankelijke manier informeren, vermaken en kennis verspreiden over Criminologisch onderzoek.

  Zo vader zo zoon? De intergenerationele overdracht van gewelddadige criminaliteit met Steve van de Weijer

  Zo vader zo zoon? De intergenerationele overdracht van gewelddadige criminaliteit met Steve van de Weijer

  Een nieuwe aflevering van de podcast staat online! Deze keer praten wij met Steve van de Weijer. Steve is onderzoeker bij het NSCR en doet veel onderzoek naar intergenerationele overdracht van gewelddadig delinquentie. Uit onderzoek van Steve komt naar voren dat zonen met een gewelddadige vader ruim twee tot drie keer zo veel kans hebben om zelf veroordeeld te worden voor een geweldsdelict. Daarnaast is het opvallend dat de intergenerationele overdracht van (gewelddadige) delinquentie lijkt toe te nemen. De gevonden verbanden tussen criminaliteit van vader en zoon zijn namelijk sterker voor de jongere generaties dan voor de oudere generaties. Onder andere bespreken we deze resultaten en gaan we hier dieper op in. Veel luisterplezier!

  • 36 min
  Madeleine van der Bruggen over het functioneren van kinderpornonetwerken op het Darkweb

  Madeleine van der Bruggen over het functioneren van kinderpornonetwerken op het Darkweb

  "Het feit dat seksueel misbruik van kinderen zo genormaliseerd wordt in deze netwerken en dat men daar al die gelijkgestemden vindt, zonder dat er een tegengeluid te horen is, maakt dat we toch dit gesprek moeten aangaan"

  In de zesde aflevering praten we met Madeleine van der Bruggen. Madeleine is sinds 2020 werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Tevens is Madeleine verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij promotieonderzoek doet naar kinderpornonetwerken op het Darkweb. In de aflevering spreken we over haar promotieonderzoek en vragen we Madeleine naar haar ervaringen als onderzoekster in dit toch wel precaire en beladen onderzoeksgebied. Verder hebben we het onder andere over de functie van het Darkweb, hoe zulke kinderpornonetwerken functioneren, welke verschillende fases daders doorlopen en de moeilijkheden voor de opsporing om zulke netwerken op te rollen.

  Intro en outro: GOYMAMBA - Criminal

  • 52 min
  Abdessamad Bouabid over de stigmatisering van Nederlandse jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond

  Abdessamad Bouabid over de stigmatisering van Nederlandse jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond

  In deze vijfde aflevering praten met Abdessamad Bouabid over zijn promotieonderzoek ‘Marokkanenpaniek’ naar de maatschappelijke reactie op Nederlandse jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond en de manier waarop zij daarmee omgaan in het dagelijks leven.
  Abdessamad plaatst de manier waarop de media rapporteert over deze jongeren in een criminologisch daglicht en stelt dat deze morele paniek wijst op onderliggende maatschappelijke veranderingen. Verder hebben we het over de manier waarop het onderzoek werd ontvangen, zijn persoonlijke relatie met het onderwerp en welke uitdagingen we als samenleving nog hebben. Al met al een zeer interessant en inspirerend gesprek!

  • 55 min
  Smuggling cocaine from Latin America to Europe with Damian Zaitch

  Smuggling cocaine from Latin America to Europe with Damian Zaitch

  There’s a new episode of the podcast online! And it’s a special one in English. We talked to dr. Damián Zaitch. He has researched and published for the past 15 years on organised crime, drug trafficking and drug policies in the Netherlands and Latin America. He obtained his PhD in 2001 at the University of Amsterdam with an ethnographic research on Colombians involved in the cocaine business in the Netherlands. Damian has conducted qualitative research on drug smuggling in the port of Rotterdam and synthetic drugs markets in Amsterdam. In the podcast we talked about these subjects and much more! For updates check out our website, Instagram and LinkedIn.

  Note: we try to make the sound of the recording as perfect as possible but sometimes we experience difficulties because the recording is recorded online. We do our best! Enjoy the episode.

  Shownotes: podcastdecriminoloog.nl
  Soundtrack: GOYMAMBA - Criminal

  • 55 min
  Drillrap en steekincidenten: feiten en fabels met Robby Roks en Jeroen van den Broek

  Drillrap en steekincidenten: feiten en fabels met Robby Roks en Jeroen van den Broek

  “Drill speelt wel een rol in deze conflicten omdat het drillers zijn, maar dat is niet de verklaring voor het fenomeen. En als we beter willen begrijpen waarom deze vormen van geweld zich voor doen, dan moeten we dieper graven dan alleen maar de muziek. We moeten kijken naar bijvoorbeeld sociale media, zicht krijgen op de omstandigheden waarin deze jongeren opgroeien en onderzoeken waarom zij bereid zijn zoveel geweld te gebruiken.”

   

  In deze aflevering gaan we in gesprek met Criminologen Robby Roks en Jeroen van den Broek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij onderzochten in opdracht van de Gemeente Rotterdam hoe de Rotterdamse drillrapcultuur eruitziet, en wat de rol van geweld en sociale media is. Dit naar aanleiding van een aantal recente steekincidenten met jonge daders, het incident op de Scheveningse Pier is hier een voorbeeld van. Deze incidenten werden in de media al snel gelinkt aan drillrap, een muziekstroming waarin het vaak gaat over geweld en die populair is in de grote Nederlandse steden. In de aflevering hebben we het over dit mogelijke verband, de herkomst van het fenomeen drillrap, waarom er zoveel gerefereerd wordt aan geweld en wapens in clips en hoe drillers zich online en offline voortbewegen. Ten slotte geven Robby en Jeroen enkele adviezen aan overheidsinstanties die kunnen helpen om een betere grip te krijgen op dit fenomeen. Een must know voor professionals!

   

  Lees hier het onderzoek “Cappen voor Clout?” van Robby en Jeroen: https://www.eur.nl/media/92463. 

  Volg ons ook op Instagram voor de laatste updates (https://www.instagram.com/decriminoloog/) en bezoek onze website: www.podcastdecriminoloog.nl

  Intromuziek: GOYMAMBA - Criminal


   

  #drillrap #criminologie 

  • 52 min
  Ondermijning en notoire straten met Shanna Mehlbaum

  Ondermijning en notoire straten met Shanna Mehlbaum

  In deze aflevering gaan we in gesprek met Shanna Mehlbaum. Shanna is zelfstandig onderzoeker en houdt zich onder andere bezig met milieucriminaliteit en ondermijning. Voor Politie & Wetenschap deed ze onderzoek naar notoire straten. Dit zijn gebieden in een stad waar vermoedens zijn van georganiseerde criminaliteit, maar waar dit vaak niet zichtbaar is vanaf de buitenkant. We gaan het hebben over ondermijnende criminaliteit, de aanpak van de overheid en de rol die burgers spelen bij dit fenomeen. Verder gaan we in op een aantal discussies die spelen rondom het begrip ondermijning en natuurlijk de rol die studenten kunnen vervullen in het doen van onderzoek. Veel plezier met luisteren! 

  In- en outro: GOYMAMBA - Criminal

  • 47 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To