26 min

De Examencommissie en de OER-tijd DePodBus Studeren

    • How To

Hogescholen en universiteiten zijn verplicht om jaarlijks de Onderwijs- en examenreglementen te publiceren. Hierin staat onder meer hoe het programma is opgebouwd, hoe en wanneer er getoetst wordt, hoe met fraude wordt omgegaan en hoe de BSA is geregeld.
Voor deze aflevering sprak ik met Arend Noordam van de Haagse Hogschool in Den Haag over de OER en de rol van de examencommissie.

Hogescholen en universiteiten zijn verplicht om jaarlijks de Onderwijs- en examenreglementen te publiceren. Hierin staat onder meer hoe het programma is opgebouwd, hoe en wanneer er getoetst wordt, hoe met fraude wordt omgegaan en hoe de BSA is geregeld.
Voor deze aflevering sprak ik met Arend Noordam van de Haagse Hogschool in Den Haag over de OER en de rol van de examencommissie.

26 min