10 episodes

Podkasten "Den fantastiske skogen" viser vei til alt det fascinerende som skjuler seg blant trærne, men som du kanskje ikke vet så mye om. Ennå. Visste du at trærne presser vann fra bakken 50 meter opp i lufta, uten heis eller pumpe? Eller at trærne samarbeider med sopper for å skaffe seg mat? Eller at mauren er blåveisens pollenbærer? Og at plantene skjuler både medisin, mat og gift. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen.

Den fantastiske skogen Den fantastiske skogen

  • Arts

Podkasten "Den fantastiske skogen" viser vei til alt det fascinerende som skjuler seg blant trærne, men som du kanskje ikke vet så mye om. Ennå. Visste du at trærne presser vann fra bakken 50 meter opp i lufta, uten heis eller pumpe? Eller at trærne samarbeider med sopper for å skaffe seg mat? Eller at mauren er blåveisens pollenbærer? Og at plantene skjuler både medisin, mat og gift. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen.

  Norges høyestvoksende tre og bøkeskogens fremmarsj

  Norges høyestvoksende tre og bøkeskogens fremmarsj

  Bjørka i Veodalen i Jotunheimen er Norges høgestvoksende bjørk! Foreløpig står den der alene, men et framtidig varmere klima vil den snart få selskap av andre. Dette er en utvikling som forsterkes av redusert beitetrykk på fjellskogen. Nær 40 prosent av landarealet i Norge er dekket av skog.
  I løpet av de siste 100 årene har mengden trevirke i skogen blitt tredoblet.
  Nå tar skogen opp mye mer klimagasser enn det all arealbruk slipper ut, og nesten halvparten av de totale norske utslippene. Utviklingen vi har i klimaet vil føre til store endringer i det skogbildet vi er vant til.
  Grovt sett er skogen i Norge tredelt: lengst i sør de varme- kjære lauvskogene, på midten gran- og furuskoger, og lengst mot nord og mot fjellet bjørkeskoger. Klimaendrin- gene vil føre til at alt forskyves nordover. Bjørka kryper oppover fjellet, gran og furu følger etter, og varmekjære treslag vil overta den ledige plassen.
  Bøk er det siste av treslagene som kom hit til lands, og den brer seg alt fra kysten og innover landet. Innen dette hundreåret er omme, vil vi ha mye mer bøkeskog enn vi har i dag.
  I en serie på fem korte episoder skal vi ta for oss hvordan landet ble dekket av vegetasjon etter istiden. Er du lærer, og ønsker å benytte noe av dette i undervisningen så ta kontakt (lars.dalen@gmail.com) så kan du og klassen få tilgang på bilder og tekst om denne fascinerende delen av historien til norsk natur. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen. Tekst: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen (oppleser); musikk: Rune Brøndbo alias Sternklang. Opptakene av fuglesang er gjort av Hans Petter Kristoffersen, og podkasten er innspilt i Nitro Studio i Oslo med Kristian Bjørge som lydingeniør. Tusen takk til Kulturrådet og Den kulturelle skolesekken Innlandet for støtte til innspillingen.

  • 3 min
  Sopper råte og død - om treets endelikt

  Sopper råte og død - om treets endelikt

  Trærne i skogen har mange fiender. Noen av de verste er sopper som forårsaker råte og død. Sopptrådene finner veien inn under barken og spiser opp veden. Treet svekkes av soppene og insektenes angrep, og til slutt knekker stammen - kanskje under en kraftig høststorm. Men når treet en dag raser over ende begynner nytt liv å leve. Jorda er nemlig full av organismer som lever sine liv i falne kjempers skjød.
  I en serie på fem korte episoder skal vi ta for oss hvordan landet ble dekket av vegetasjon etter istiden. Er du lærer, og ønsker å benytte noe av dette i undervisningen så ta kontakt (lars.dalen@gmail.com) så kan du og klassen få tilgang på bilder og tekst om denne fascinerende delen av historien til norsk natur. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen. Tekst: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen (oppleser); musikk: Rune Brøndbo alias Sternklang. Opptakene av fuglesang er gjort av Hans Petter Kristoffersen, og podkasten er innspilt i Nitro Studio i Oslo med Kristian Bjørge som lydingeniør. Tusen takk til Kulturrådet og Den kulturelle skolesekken Innlandet for støtte til innspillingen.

  • 3 min
  Granskog, furuskog, bjørkeskog, edelløvskog og myrskog - bli bedre kjent med våre vanligste skogtyper

  Granskog, furuskog, bjørkeskog, edelløvskog og myrskog - bli bedre kjent med våre vanligste skogtyper

  Maiblom, skogstjerne, gullris og tette moselag trives best i granskog, mens blåbær, tyttebær, krekling og lav trives bedre i den mer lysåpne og næringsfattige furuskogen? Hvorfor vokser bjørkeskogen stadig høyere opp til fjells? Alm, ask, eik, lind og lønn er varmekjære løvtrær. I de artsrike og frodige edelløvskogene kommer mange av blomstene opp tidlig om våren, slik som hvitveisen, for å nyte av alt sollyset før løvtrærnes blader vokser ut og skygger for plantene nede på bakken. Og visste du at myrskogen kan skjule 2000 år gamle mennesker?

  I en serie på fem korte episoder skal vi ta for oss hvordan landet ble dekket av vegetasjon etter istiden. Er du lærer, og ønsker å benytte noe av dette i undervisningen så ta kontakt (lars.dalen@gmail.com) så kan du og klassen få tilgang på bilder og tekst om denne fascinerende delen av historien til norsk natur. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen. Tekst: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen (oppleser); musikk: Rune Brøndbo alias Sternklang. Opptakene av fuglesang er gjort av Hans Petter Kristoffersen, og podkasten er innspilt i Nitro Studio i Oslo med Kristian Bjørge som lydingeniør. Tusen takk til Kulturrådet og Den kulturelle skolesekken Innlandet for støtte til innspillingen.

  • 4 min
  Gran, furu, bjørk, osp og eik - bli bedre kjent med våre vanligste treslag!

  Gran, furu, bjørk, osp og eik - bli bedre kjent med våre vanligste treslag!

  Bli bedre kjent med gran, furu, bjørk, osp og eik - våre vanligste treslag. Av de 11 milliarder trærne i skogen i Norge er 3,3 milliarder av dem grantrær. Grana kan bli opptil 45 meter høy. I Trillemarka i Buskerud står Norges eldste grantre, over 550 år gammel. Verdens eldste tre er forresten også ei gran. Den står i Dalarne i Sverige, nær grensa til Norge, og er datert til å være 9550 år gammel.

  I en serie på fem korte episoder skal vi ta for oss hvordan landet ble dekket av vegetasjon etter istiden. Er du lærer, og ønsker å benytte noe av dette i undervisningen så ta kontakt (lars.dalen@gmail.com) så kan du og klassen få tilgang på bilder og tekst om denne fascinerende delen av historien til norsk natur. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen. Tekst: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen (oppleser); musikk: Rune Brøndbo alias Sternklang. Opptakene av fuglesang er gjort av Hans Petter Kristoffersen, og podkasten er innspilt i Nitro Studio i Oslo med Kristian Bjørge som lydingeniør. Tusen takk til Kulturrådet og Den kulturelle skolesekken Innlandet for støtte til innspillingen.

  • 4 min
  Slik kom skogen til Norge - Om nunatakker og levende fossiler

  Slik kom skogen til Norge - Om nunatakker og levende fossiler

  Fra nunatakker til levende fossiler: I 100 000 år var hele Skandinavia dekket av en flere kilometer tykk og mektig isbre. Ingen ting kunne vokse her. Da isen smeltet og trakk seg tilbake, etterlot den seg et landskap som er nakent, øde og goldt.
  Skal trær kunne vokse og bli til skog, trengs det jord. Det første jordsmonnet blei laget av alger, lav og moser som kom drivende med vinden og festa seg på steiner og fjell. Men hvordan fant skogen seg til rette? Og hvilke treslag kom først? I en serie på fem korte episoder skal vi ta for oss hvordan landet ble dekket av vegetasjon etter istiden. Er du lærer, og ønsker å benytte noe av dette i undervisningen så ta kontakt (lars.dalen@gmail.com) så kan du og klassen få tilgang på bilder og tekst om denne fascinerende delen av historien til norsk natur. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen. Tekst: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen (oppleser); musikk: Rune Brøndbo alias Sternklang. Opptakene av fuglesang er gjort av Hans Petter Kristoffersen, og podkasten er innspilt i Nitro Studio i Oslo med Kristian Bjørge som lydingeniør. Tusen takk til Kulturrådet og Den kulturelle skolesekken Innlandet for støtte til innspillingen.

  • 4 min
  Visste du at ...? Fantastiske fakta om skog, trær og natur

  Visste du at ...? Fantastiske fakta om skog, trær og natur

  Her kommer noen morsomme fakta om skogen.
  Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen.
  Tekst: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen (oppleser); musikk: Rune Brøndbo alias Sternklang. Opptakene av fuglesang er gjort av Hans Petter Kristoffersen, og podkasten er innspilt i Nitro Studio i Oslo med Kristian Bjørge som lydingeniør.
  Tusen takk til Kulturrådet og Den kulturelle skolesekken Innlandet for støtte til innspillingen.

  • 2 min

Top Podcasts In Arts

You Might Also Like