9 episodes

Didaktika er et redskab til at arbejde med pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling i praksis. Didaktika består af en række online kurser i didaktik inden for erhvervsskolernes væsentligste pædagogisk didaktiske fokusområder. Alle kurser indledes med en podcast, som du finder her. Didaktika udgives af forlaget Gyldendal. Vært er Karin Eckersberg.

Didaktika munksgaard

  • Education

Didaktika er et redskab til at arbejde med pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling i praksis. Didaktika består af en række online kurser i didaktik inden for erhvervsskolernes væsentligste pædagogisk didaktiske fokusområder. Alle kurser indledes med en podcast, som du finder her. Didaktika udgives af forlaget Gyldendal. Vært er Karin Eckersberg.

  Om elevorienteret undervisning

  Om elevorienteret undervisning

  Episoden handler om, hvordan man aktiverer eleverne i undervisningen og træner deres faglige bevidsthed. Podcasten tager livtag med den traditionelle undervisning, hvor læreren taler timen væk, og introducerer begrebet elevorienteret undervisning. En praktiker og en ekspert folder emnet ud og giver eksempler på elevaktiverende aktiviteter, som du selv kan afprøve i din undervisning. Praktikeren er Kristian Karlby, som er lærer på Kold College og har stor erfaring med elevaktiverende undervisning. Ekspert er lektor Peter Holmboe fra UC Syd. Vært er Karin Eckersberg, der har arbejdet med erhvervsskoledidaktik gennem mange år.

  • 38 min
  Om praksisrelateret undervisning

  Om praksisrelateret undervisning

  Denne episode handler om praksisrelateret undervisning i EUD. En praktiker og en ekspert taler om, hvordan du som lærer bedst etablerer en synlig forbindelse mellem teorien i klasselokalet og den praksis, eleverne møder, når de er i praktik. Du får eksempler på, hvordan du konkret kan arbejde med at gøre din undervisning praksisnær via eksempler, casearbejde og simulation. Eksperten er lektor Vibe Aarkrog. Praktikeren er Bettina Rasmussen, som er lærer på SOSU H. Vært er Karin Eckersberg.

  • 33 min
  Om digitale teknologier

  Om digitale teknologier

  Denne episode handler om, hvad digitale teknologier er, og hvordan de kan bruges på en pædagogisk didaktisk meningsfuld måde i undervisningen på erhvervsuddannelserne. En praktiker og en ekspert folder teknologierne ud fra hvert sit synspunkt og giver bud på, hvordan du konkret kan inddrage digitale teknologier i din undervisning. Praktikeren er Rasmus Lyngsø Pedersen, som er lærer på Mercantec og har stor erfaring med digitale teknologier i undervisningen. Ekspert er lektor Marianne Riis fra EVA. Vært er Karin Eckersberg, der også har arbejdet bredt med erhvervsskoledidaktik og digitalisering gennem mange år.

  • 31 min
  Om klasseledelse i erhvervsuddannelserne

  Om klasseledelse i erhvervsuddannelserne

  Denne episode handler om klasseledelse i erhvervsuddannelserne og om, hvordan struktur og metoder kan hjælpe dig med at rammesætte en undervisning, som skaber læring, trivsel og engagement. To eksperter og en praktiker fortæller, hvad klasseledelse er, og hvorfor det er vigtigt. De deler også ud af konkrete tips og tricks, som du kan bruge i din undervisning i morgen. Eksperter er Nanna Paarup og Søs Rask Andresen, som sammen har virksomheden skolekonsulenter.dk. Nanna og Søs har skrevet flere bøger om klasseledelse og beslægtede emner. Praktiker er Andreas Lau, der kommer med konkrete erfaringer fra klasselokalerne på ZBC. Vært er Karin Eckersberg.

  • 31 min
  Om faglig læsning

  Om faglig læsning

  I EUD er fagenes tekster fulde af svære fagord, og det er meget udfordrende for mange af eleverne. Det gør læsning til alle læreres ansvar. I EUD er der ansat læsevejledere, der kan hjælpe lærerne med denne opgave. I denne episode taler en læsevejleder og en ekspert i læsning om elevernes læseudfordringer, og hvordan du som lærer kan støtte eleverne, når de skal læse fagtekster. Læsevejlederen er Pia Grøn Jensen fra EUC Syd. Eksperten er Lene Illum Skov, som er lektor på UC Syd. Værten er Karin Eckersberg, der har bred erfaring med erhvervsskoledidaktik.

  • 26 min
  Om undervisningsdifferentiering

  Om undervisningsdifferentiering

  Alle elever på erhvervsuddannelserne skal blive så dygtige, som de kan! Men elever er forskellige og lærer på forskellige måder, og derfor skal undervisningen differentieres. I denne podcast diskuterer en praktiker og en ekspert, hvordan man som underviser kan arbejde med elevernes forskelligheder og matche disse med et varieret, veltilrettelagt og differentieret læringsmiljø. Praktikeren er Charlotte Romlund Lack, der har erfaring som underviser på SOPU. Eksperten er Lisbeth Mulvad, der er tidligere læringskonsulent i EUD. Vært er Karin Eckersberg, der har erfaring med udvikling af læremidler til EUD.

  • 28 min

Top Podcasts In Education