264 episodes

Samtal och intervjuer om hur den digitala tekniken påverkar samhället, med Anders Thoresson.

Digitalsamtal Anders Thoresson

  • Technology

Samtal och intervjuer om hur den digitala tekniken påverkar samhället, med Anders Thoresson.

  "Äg er AI-resa – så att ni kan lära av den"

  "Äg er AI-resa – så att ni kan lära av den"

  Alla svenska kommuner behöver förbereda sig för en framtid där fler kommuninvånare ska förses med samhällsservice utförd av färre anställda.  "AI kommer att vara en viktig del för att det ska vara möjligt. Men det är ett nytt verktyg som vi inte behärskar än," säger Frédéric Rambaud digitaliseringsstrateg i Strängnäs kommun.  Så hur förhåller man sig till det? Frågar man Frédéric Rambaud och hans kollega Frida Fallström, verksamhetsutvecklare vid socialkontoret, är svaret tydligt: Hitta ett första verksamhetsbehov som AI kan hjälpa till att lösa och sen till att de som förstår verksamhetsbehoven får jobba tätt tillsammans med de som kan tekniken.  Frida Fallström och Frédéric Rambaud, Strängnäs kommun.  "Vi lyckades bygga en projektkultur där inga frågor var dumma. Vi bidrog alla till att det blev så. Jag kunde lära upp Frédéric och hans kollegor om hur socialtjänsten fungerar och vice versa. Det är viktigt att man lägger tid på att skapa ett gemensamt språk. Utan det hade vi nog inte kommit till samma insikter," säger Frida Fallström.  Ett annat viktigt råd: Låt inte andra göra jobbet åt er. Genom att själva vara delaktiga i arbetet så blir resultatet mer än den konkreta tekniska lösningen. På köpet, och ännu viktigare, byggs också kunskap och förståelse om AI i organisationen upp.  "Välj en resa som ni som organisation kan äga. Vår teknikleverantör skulle kunna stått för projektledningen. Men då hade vi tappat resan, det egna lärandet. Vi hade landat med en konsultprodukt som vi hade kunnat förvalta, men inte lära av," säger Frédéric Rambaud.  Veckans avsnitt publiceras i samarbete med AI Sweden.

  • 41 min
  Transparent, men svårbegripligt

  Transparent, men svårbegripligt

  "Transparent but incomprehensible". Det är titeln på Jacob Dexes avhandling vid KTH. Forskningen handlar om en av de stora nutidsfrågorna kopplad till datadrivet beslutsfattande och andra processer där analys av data utgör grunden. En viktig slutsats är att "transparens" bör ses som ett verktyg, snarare än ett mål i sig självt. Transparens om den underliggande informationen ("det här vet vi om dig", till exempel) är relativt enkelt att uppnå, men med begränsad nytta. Transparens kring de beslut som fattas ("baserat på den data vi har kom vi fram till det här") kan utformas på många olika sätt, för olika syften, och är svårare att uppnå.  Jacob Dexes forskning visar att det bland annat finns en tydligare koppling mellan negativa beslut och behov av transparens. Får du avslag från ditt försäkringsbolag vill du veta varför, men får du den ersättning du begärt bryr du dig mindre om hur beslutet fattades.  Bilden i avsnittets grafik? Skapad med Dall-E, med prompten "transparency in data analytics, ultra realistic".

  • 47 min
  ”Tänk på AI som ett nytt designmaterial"

  ”Tänk på AI som ett nytt designmaterial"

  Hur kan små och medelstora företag förhålla sig till artificiell intelligens? Med den frågan startar avsnittet där Pontus Wärnestål är tilllbaka som gäst i Digitalsamtal. "Som ett designmaterial" är ett av hans svar, och gör liknelser mellan olja på en målarduk eller lera på en drejskiva:  – Vi behöver förstå hur materialet beter sig, vad som går att göra med det och hur det skiljer sig från andra material vi är vana vid att hantera. En stor utmaning framöver är att få icke-tekniker att intressera sig för AI:s förmågor, säger Pontus Wärnestål.  Pontus Wärnestål.  – Skulle vi backa diskussionen hade motsvarande fråga varit om bara elektriker behöver intressera sig för elektricitet. Så är det ju inte. Och du måste inte vara programmerare för att kunna dra nytta av AI:s möjligheter, säger Pontus Wärnestål.  Och även om den inledande frågan handlade om små och stora företag finns det många tankar värdefulla för alla typer av organisationer som ännu inte börjat använda AI i verksamheten.  På 45 minuter hinner han dessutom med flera andra svar: Bland annat en snabbintroduktion till prototyparbete, att argumentera för utvecklingsteam med många olika kompetenser är vägen till framgång och resonera kring "lömska problem".Och även om avsnittet börjar i ett resonemang om mindre företag är det helt säkert relevant lyssning för många fler.  Poddavsnittet som nämns på slutet är intervjun med Jonas Hentati Sundberg.  Veckans avsnitt publiceras i samarbete med AI Sweden.

  • 45 min
  I Helsingborg tar renhållningsbilarna med sig bilder hem

  I Helsingborg tar renhållningsbilarna med sig bilder hem

  Att inspektera det kommunala vägnätet i en kommun av Helsingborgs storlek är en tidskrävande process. Ungefär en gång per år gjordes tidigare en översyn av de 60 mil bilväg och de 30 mil gång- och cykelbanor som kommunen ansvarar för. Med hjälp av artificiell intelligens sker det nu istället varannan vecka.  – Tidigare hade vi personal som åkte runt med bil, ett arbete som tar väldigt lång tid och bara tittade på beläggningens status. Nu kan vi också tittat efter bland annat skadade vägskyltar eller vegetation som hänger in över vägarna och efter igensatta dagvattenbrunnar. Från en enda bild kan vi svara upp mot många olika behov som finns, säger Andréas Hall, utvecklingsingenjör på Helsingborg Stad.  Andréas Hall, Helsingborg Stad, och David Lidström, Univrses.  Lösningen bygger på mjukvara från teknikbolaget Univrses som analyserar bilder som samlas in av mobiltelefoner som monterats i kommunens renhållningsbilar.  – Genom att använda mobiltelefoner kan vilket fordon som helst bli en datainsamlare till den här typen av tillämpningar, säger David Lidström, Head of Commercial på Univrses.  För fler exempel på hur möjligheterna med datorseende kan utnyttjas, lyssna också på de två föregående avsnitten: Ett om datorseende som verktyg för forskare och ett om datorseende som verktyg för second hand-kedjor.  Veckans avsnitt publiceras i samarbete med AI Sweden.

  • 42 min
  Så ska AI bli ett verktyg för second hand-kedjorna

  Så ska AI bli ett verktyg för second hand-kedjorna

  Fotostationen på Wargön Innovation där plagg fotograferas innan bilderna annoteras.  Några av aktörerna i AI för cirkulärt mode är kanske inte de man i första hand förväntar sig hitta i ett innovationsprojekt om artificiell intelligens. Men när fokus inte är på tekniken i sig själv utan hur den kan bli ett verktyg för att lösa problem blir det uppenbart varför AI är intressant för Myrorna, Röda Korset och Björkå Frihet. Särskilt i kombination med nya hållbarhetskrav på textilbranschen.  Tillsammans med bland andra RISE och med Wargön Innovation som sammanhållande part är målet att utveckla en lösning som hjälper till i sorteringen av begagnade kläder.  I veckans avsnitt av Digitalsamtal är Joel Arnoldsson, affärsutvecklare på Wargön Innovation, gäst. Han berättar om hur datorseende kan hjälpa till att fatta beslut om vilka plagg som tjänat ut och är redo för återvinning och vilka som kan gå till återbruk – och hur det på sikt också är tänkt att tekniken ska hjälpa second hand-kedjorna att sätta rätt pris på kläderna se säljer.  Veckans avsnitt publiceras i samarbete med AI Sweden.

  • 27 min
  Sillgrisslor, datorseende och ny kunskap

  Sillgrisslor, datorseende och ny kunskap

  "AI och forskning" handlar ofta om forskning om AI. När Digitalsamtal åker till Lysekil blir det istället ett samtal om forskning med AI.  Jonas Hentati Sundberg forskar i marinekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Hans övergripande frågeställning är hur vi människor bättre kan förvalta de marina ekosystem som vi hämtar olika typer av resurser från.  För Jonas Hentati Sundberg, forskare på SLU, har AI blivit ett värdefullt tillskott i verktygslådan.  I det arbetet blir datainsamling och dataanalys en allt viktigare del. Och med det blir olika typer av artificiell intelligens ett allt viktigare verktyg i verktygslådan. Det började med att använda datorseende för att identifiera sillgrisslor – och sen har tillämpningarna bara blivit fler.  Generaliserar man arbetsmetoderna och resultaten ser Jonas Hentati Sundberg stora möjligheter för forskare också i andra discipliner att få nya insikter och skapa ny kunskap med AI som verktyg. Vilket i sin tur kräver att nya kompetenser kommer att behövas in i många forskargrupper.  "Teknikutvecklingen gör att vi inte bara genererar data snabbare. Vi genererar kunskap snabbare," säger Jonas Hentati Sundberg.  Veckans avsnitt publiceras i samarbete med AI Sweden.

  • 51 min

Top Podcasts In Technology

Lex Fridman
Jason Calacanis
NPR
The New York Times
Boston Consulting Group BCG
Jack Rhysider