53 min

Digitalzone Meetups - COVID-19 Sonrası E-Ticaret’te Tüketici Davranışları Nasıl Değişti? | Güliz Bilgütay Zeo Agency

    • Marketing

 Evyap'ta E-Trade Marketing Executive olarak görev yapan Güliz Bilgütay “COVID-19 Sonrası E-Ticaret’te Tüketici Davranışları Nasıl Değişti? ” sunumuyla bizimleydi.

 Evyap'ta E-Trade Marketing Executive olarak görev yapan Güliz Bilgütay “COVID-19 Sonrası E-Ticaret’te Tüketici Davranışları Nasıl Değişti? ” sunumuyla bizimleydi.

53 min

Top Podcasts In Marketing