10 min

Doświadczenie i wiara #S2E21 Szklanka dobrej rozmowy

    • Christianity

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy

Osłabienie relacji z Bogiem wzmaga lęk. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus umożliwia doświadczenie swojej obecności uczniom i to doświadczenie Jego obecności wnosi w życie uczniów pokój. 

III Niedziela Wielkanocna

Czytania liturgiczne 
Kolor szat: biały

1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Psalm (Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b))
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 J 2, 1-5)
Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Aklamacja (Por. Łk 24, 32)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia
(Łk 24, 35-48)
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

18 kwietnia 2021; Rok B, I,

Szklanka dobrej rozmowy 18 kwietnia 2021

ks. Marek Studenski

więcej na www.studenski.pl

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy

Osłabienie relacji z Bogiem wzmaga lęk. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus umożliwia doświadczenie swojej obecności uczniom i to doświadczenie Jego obecności wnosi w życie uczniów pokój. 

III Niedziela Wielkanocna

Czytania liturgiczne 
Kolor szat: biały

1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Psalm (Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b))
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 J 2, 1-5)
Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Aklamacja (Por. Łk 24, 32)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia
(Łk 24, 35-48)
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

18 kwietnia 2021; Rok B, I,

Szklanka dobrej rozmowy 18 kwietnia 2021

ks. Marek Studenski

więcej na www.studenski.pl

10 min