54 episodes

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM Llwyd Owen

  • Arts
  • 5.0 • 1 Rating

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

  Pennod 54 - Iwan ap Huw Morgan

  Pennod 54 - Iwan ap Huw Morgan

  Sgwrs ddirdynnol gyda fy hen ffrind, Iwan ap Huw Morgan, sy’n fardd, artist, cerddor, cyn-gyffurgi, iachawr, therapydd ac, yn ol Google, male model.

  Pynciau llosg: creadigrwydd, canu opera, Jimi Hendrix, teithio i’r isymwybod, Clint a’r Clawdd, cyffuriau (meddal a chaled), Robin Reliant, Yr Wylan (ddall), cerddoriaeth, crack houses, cwrso’r ddraig v chwistrellu, hunan-atgasedd, teulu, methodone, twrci oer, reidio’r beic, iboga, ail-enedigaeth, gwaredigaeth, adferiad, kambo, WoodooMan a llawer mwy.

  Dolenni perthnasol:

  Heart of Oak Healing: https://rb.gy/uchyuv
  WoodooMan: https://rb.gy/lp0wpw
  Facebook: https://rb.gy/fjlrud
  Instagram: https://rb.gy/a07xqk (WoodooMan) / https://rb.gy/7fbeyq (darluniau).
  Twitter: @apHUW
  Iboga: https://rb.gy/tjzgut
  Kambo: https://rb.gy/kxniff
  Blog: https://rb.gy/6oddcl

  • 1 hr 46 min
  Pennod 053 Efa Lois a Morgan Owen

  Pennod 053 Efa Lois a Morgan Owen

  Pennod arbennig o'r podlediad yng nghwmni'r artist o Aberystwyth, Efa Lois, a'r bardd o Ferthyr Tudful, Morgan Owen, wedi'i recordio ar gyfer Eisteddfod Amgen 2020.

  Diolch i Mei Ty Cornel am ei gymorth a'i fewnbwn bachog(!) ac i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

  • 1 hr 25 min
  Pennod 052 - Dirty Pop

  Pennod 052 - Dirty Pop

  Sgwrs grwydrol yng nghwmni’r DJs, Esyllt Williams ac Ian Cottrell, aka Dirty Pop, sydd wedi bod yn swyno ravers Clwb Ifor Bach ers dros ddegawd. Pynciau llosg: eilliad agos Ian, brechdanau yn bwt y car, distractions gweithio adref, lloriau gludiog Clwb, ailwampio v adfeilio, cysgu yn y cyfnod clo, atgofion cerddorol cynnar, o dan ddylanwad mam a dad, Top of the Pops, Pop Brain of Britain, Ciwdod, Hanner Pei, cyfarpar cachu, Diffiniad, Superfuzz, The Legend of Al Bongos, Caryl PJ, caneuon am ddannedd, Carl Cox, Swynwr y Synths, cynnal y dawnslawr, straen y silent disco, rocio Techniquest, rugger buggers, cloddio cerddoriaeth, techneg, rhestrau chwarae, Mr Scruff a llawer mwy. Diolch i Mei Ty Cornel am ei gymorth gyda’r sain ac i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

  • 1 hr 32 min
  Pennod 51 - Beth Angell a Mei Ty Cornel

  Pennod 51 - Beth Angell a Mei Ty Cornel

  Ar ol absenoldeb o dros chwe mis, fi nol, mo fos! Yng nghwmni fy hen ffrind, y cynhyrchydd teledu a stand up comedian, Beth Angell, a fy nghymydog, Mei Ty Cornel, ni’n mynd ati i drafod profiadau lockdown, partis stryd, Jac yr Undeb v Y Swastika, hanes Cymru a’r cwricwlwm newydd, enwau lleoedd, y twats ’na sy’n rhedeg y wlad, hiliaeth, rhagrith, y GIG, tanco, wanco, y gofid, plu eira a llawer llawer mwy.

  • 1 hr 24 min
  Pennod 50 - Rhodri Jones

  Pennod 50 - Rhodri Jones

  Sgwrs gyda Rhodri Jones, the one that got away i bêl-droed Cymru. Ar ôl datblygu fel rhan o academi byd enwog clwb pêl-droed Machester United, daeth ei yrfa i ben yn rhy gynnar o bell ffordd, diolch yn bennaf i benglin dodgy. Ar ôl dioddef effeithiau seicolegol dwys ar ddiwedd ei egin yrfa, erbyn heddiw, mae e’n helpu eraill i ddelio â phroblemau iechyd meddwl. Pynciau llosg: bydis bws, Ysgol y Wern, asiant cyntaf Rhodri, Ysgolion Caerdydd, Norwich City a’r Rhufeiniaid, Ffranc-od, Huw Roberts a Mark Hughes, Joe Cole, Nicky Robinson, ansicrwydd yr arddegau, glanhau esgidiau Ryan Giggs a Gary Neville, bants v bwlio, corfforol v meddyliol, penglin dodgy Rhodri, Jimmy Davies RIP, limbo creulon, Lee Trundle, Rotherham United, unigrwydd, carchar meddyliol, pwysigrwydd siarad, y gwacter, myfyrio, Marcus Aurelius, stoiciaeth, Epictetus, ymarfer y meddwl, heddwch meddyliol, cysgu’n iawn a llawer mwy.

  • 1 hr 41 min
  Pennod 049 - Podpeth Nadolig 2019

  Pennod 049 - Podpeth Nadolig 2019

  Pennod arbennig iawn o Does Dim Gair Cymraeg am Random i ddathlu Nadolig 2019, gyda chyflwynwyr un o fy hoff bodlediadau yn y byd, Podpeth, sef Elin Gruffydd ac Iwan a Hywel Pitts. Pynciau llosg: traddodiadau Nadoligaidd (briwsion bara, death-lists), uchafbwyntiau personol y flwyddyn (gorymdeithiau annibyniaeth, dyrnu mwncis, ymladd llewod, tyfu tash, inverted Hitler), Cystadleuaeth Cont y Flwyddyn 2019, Hyna Di’r Goss, anws-heulo, pysgod siap pidyn a llawer mwy...

  • 1 hr 23 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Arts

Listeners Also Subscribed To