9 episodes

Domstolens Venner er en stiftelse som vil representere kreditorer, arvinger og konkursofre i gruppesøksmål mot staten for de feil dommere og Brønnøysundregistrene har påført privatpersoner og bedrifter ved å ikke utføre lovpålagte revisjoner, samtidig som ankemuligheter er fratatt uten lovhjemmel da bedrifter har blitt slettet under ankeperioden.

Domstolens Venner Podcast Jarl-Gunnar Lier

  • Business

Domstolens Venner er en stiftelse som vil representere kreditorer, arvinger og konkursofre i gruppesøksmål mot staten for de feil dommere og Brønnøysundregistrene har påført privatpersoner og bedrifter ved å ikke utføre lovpålagte revisjoner, samtidig som ankemuligheter er fratatt uten lovhjemmel da bedrifter har blitt slettet under ankeperioden.

  Episode 9 Julehilsen

  Episode 9 Julehilsen

  Dette er en julehilsen fra Domstolens venner, med et ønske om et riktig godt nytt år. Hilsen Jarl-Gunnar Lier

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/domstolensvenner/message

  • 7 min
  Episode 8. Faktahefte til informasjon for dommere og media om feil i konkursbehandling

  Episode 8. Faktahefte til informasjon for dommere og media om feil i konkursbehandling

  Det er klart at Dommere og bostyrere ikke har noen intensjon om å opplyse det Norske folk og de som har vært utsatt for systemsvikten.

  Om det er for vanskelig å innrømme aner jeg ikke, men det enkleste ville jo vært om domstolen faktisk behandlet sakene slik at dette ble avklart. Så langt har 90 dommere ikke behandlet de punktene som denne episoden handler om - og det med god grunn.

  Faktahefte til informasjon for dommere og media om feil i konkursbehandling etter innføring av;

  «Ot. Prop. Nr 26 –Endring av konkurs og pantelovgivning m v 1998/99»

  KONKURSBEHANDLING & SYSTEMSVIKT I NORGE

  VEDVARENDE UOPPDAGEDE FEIL OG MANGLER VED DE ABSOLUTTEPROSESSFORUTSETNINGENE I KONKURSBEHANDLINGER FRA1999 TIL I DAG


  OBLIGATORISK REVISJON AV BOSTYRERE ER UTELATT
  INGEN KONTROLL AV KONKURSREGISTERETS PRAKSIS
  OPPLYSNINGSPLIKT FOR DOMSTOLEN OG STATEN
  EFTA OG. EUROPARÅDET ER VARSLET
  FEIL FORUTSETNINGER I HELE SAKSANLEGGET
  MANGLER SOM UBETINGET SKAL TILLEGGES VIRKNING
  BRUDD PÅ FOLKERETTEN
  OPPREISNING OG ERSTATNING FOR UTSATTE


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/domstolensvenner/message

  • 23 min
  Episode 7. Tilsynsutvalget for dommere - Kan de egentlig behandle klager?

  Episode 7. Tilsynsutvalget for dommere - Kan de egentlig behandle klager?

  Denne episoden tar for seg klageprosessen på 44 innklagede dommere. Klagene ble innlevert i midten på april 2020, og har vokst i omfang fra 29 klager, til i dag, 44 dommere. Det kan sies at det rettidig fint kunne vært innklaget 40 dommere til, men 44 får rekke for å statuere et eksempel. Kan Utvalget behandle? Det er et spørsmål alle og enhver må spørre seg selv. Det nærmer seg et halvt år uten at tilsynsutvalget har sendt ut brev til de innklagede dommerne. Dette til tross for den alvorlige situasjonen jeg befinner meg i privat. Jeg skrev et forord til klagene, og ingenting av de momentene som forordet tar for seg, er den dag i dag blitt behandlet ev en eneste dommer. Hvis jeg skulle gjette, vil jeg tro at hele den norske dommerstand er satt ut av spill, og kan ikke behandle fordi alle som en, her medvirket til feil i andre saker. Tiden vil vise!

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/domstolensvenner/message

  • 41 min
  Episode 6. Hvis ingen gjorde feil, hvor skulle straffeskattinntektene kommet fra da? Av Jarl Goli

  Episode 6. Hvis ingen gjorde feil, hvor skulle straffeskattinntektene kommet fra da? Av Jarl Goli

  Episode 6. av Domstolens Venner sin podcast, er dedikert til et kåseri av Jarl Goli, som stiller noen kritiske spørsmål til motivene bak måten Skatteetaten og domstolen pålegger mennesker straffeskatt. Dersom ingen gjorde feil ville nemlig skatteetaten tapt flerfoldige milliarder kroner i inntekter, og flere hundre statsansatte ville vært overflødige!

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/domstolensvenner/message

  • 21 min
  Episode 5. Vær MODIG.

  Episode 5. Vær MODIG.

  Denne episoden er ment som en inspirasjon til alle som vegrer seg for å ta et veivalg. Jeg leste denne inn tidligere i vår, og før jeg hadde bestemt meg for om jeg ville påta meg ansvaret som følger med det å starte Domstolens Venner. Den er på engelsk (som er mitt andre morsmål), men jeg tror alle vil kunne relatere seg og forstå budskapet. Det handler om å være modig i sine veivalg, og det å faktisk gi det som virker som en uoverkommelig sak, en mulighet. Moralen er at ingen oppnår det de ønsker seg i dette livet, uten å ta noen modige valg først! Håper episoden vil kunne inspirere mange til å ta noen av livets valg.

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/domstolensvenner/message

  • 4 min
  Episode 4. Jarl Goli forlanger svar på hvorfor han ble uriktig slått konkurs!

  Episode 4. Jarl Goli forlanger svar på hvorfor han ble uriktig slått konkurs!

  Jarl Goli ble slått privat konkurs den syvende mai 2019, selv om han beviselig ikke var insolvent.

  Deretter ble han gjenstand for en bobehandling som er full av feil og mangler, der blant annet den lovpålagte revisjonen av bostyrer sitt regnskap ikke er utført, hvorpå Aust-Agder tingrett avsluttet konkursen ulovlig, og lot være å forkynne avgjørelsen for ham. Noen veiledning om ankerettigheter fikk han heller ikke.

  Domstolens Venner Foundation kikket nærmere på saken hans, og fant ut etter to eposter til tingretten, at Goli sin konkurs er feil, og skulle aldri vært åpnet.
  Tingretten har skriftlig bekreftet de fakstiske forholdene nevnt over.

  Kjennelsen om innstilling er ugyldig, og må heves, som fører til at også selve konkursåpningen er ugyldig og må heves.

  Tingrettene i Norge har i nesten alle konkurser, dødsbo og skiftesaker, gjort alvorlige feil.

  Når feil og mangler unntaksvis blir påberopt som ankegrunnlag for de få som faktisk vet anke er en rettighet, har dommere fra tingrett til Høyesterett, simpelthen bare latt være å behandle det som er blitt begjært.

  Hør spørsmålene Jarl Goli leser opp, og still dere selv følgende spørsmål:

  1) Hvorfor behandler ikke dommere disse ankegrunnene, og

  2) hvorfor svarer ingen jurister på dette som vi vanlige "ikke jurister" anser som elementære og opplagte rettigheter?

  Kan det være at det faktisk, muligens er fordi domstolen, bostyrere og Brønnøysundregistrene har hatt sin egen agenda, og har trodd at ingen noensinne ville avdekke systemsvikten?

  Dette er noe vi ønsker svar på, rett og slett fordi det berører ufattelig mange mennesker, ikke bare skyldnere, men arvinger, parter i skilsmisser, og ikke minst kreditorer som har tapt svimlende summer for det som virker som ren subsidiering av advokater oppnevnt som bostyrere, med mellom 2 og 3 milliarder kroner årlig -uten ettersyn, som attpåtil er nedfelt i Norges lover som ufravikelig.


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/domstolensvenner/message

  • 11 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
NPR
Andy Frisella #100to0
Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig
BiggerPockets
NPR