44 min

DonadanPod_E26" نژادپرستی و شک در وجود ‪"‬ DonadanPod | پادکست دُنادانپاد

    • Society & Culture

از نژادپرستی علیه افغان ها و وجود و آفت کتب دانشگاهی حرف زدیم

از نژادپرستی علیه افغان ها و وجود و آفت کتب دانشگاهی حرف زدیم

44 min

Top Podcasts In Society & Culture