15 min

Duchowa gorączka. V Niedziela zwykła rok B #S2E11 Szklanka dobrej rozmowy

    • Christianity

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy

Duchowa gorączka. Co watro leczyć przyczynę czy objawy choroby?

(Hi 7, 1-4. 6-7) (1 Kor 9, 16-19. 22-23) (Mk 1, 29-39)

Piąta Niedziela zwykła 7 lutego 2021; Rok B, I,

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy

Duchowa gorączka. Co watro leczyć przyczynę czy objawy choroby?

(Hi 7, 1-4. 6-7) (1 Kor 9, 16-19. 22-23) (Mk 1, 29-39)

Piąta Niedziela zwykła 7 lutego 2021; Rok B, I,

15 min