46 min

Las jest nasz! Nie zgadzamy się na wycinki‪!‬ Naturalnie z WWF

    • Nature

50% – aż taki obszar naturalnych lasów utraciliśmy bezpowrotnie. Proces ten w zatrważającym tempie stale postępuje. Tymczasem Lasy Państwowe planują wycinki drzew w Polsce. W dobie galopujących zmian klimatu ludzie coraz bardziej doceniają lasy, dlatego sprzeciw budzi skala i intensywność wycinek. Mapa (https://mapy.lasyiobywatele.pl/inicjatywy-obywatelskie.html), która pokazuje planowane lub zrealizowane wycinki w Lasach Państwowych rozgrzała w ostatnich dniach polski internet.

Lasy Państwowe oskarżają autorów, czyli inicjatywę Lasy i Obywatele o manipulację. Dlaczego, skoro mapa opiera się na danych samych LP?

WWF wierzy, że możliwe jest wypracowanie kompromisu dotyczącego gospodarki leśnej, który zapewni korzyści przyrodnicze oraz społeczne, jak i gospodarcze dla wszystkich Polaków.

Zapraszamy na rozmowę z leśnikiem - profesorem Kazimierzem Rykowskim, specjalistą fitopatologii leśnej, który zabierze nas w las i opowie o planowanych wycinkach.


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/wwf-polska/message

50% – aż taki obszar naturalnych lasów utraciliśmy bezpowrotnie. Proces ten w zatrważającym tempie stale postępuje. Tymczasem Lasy Państwowe planują wycinki drzew w Polsce. W dobie galopujących zmian klimatu ludzie coraz bardziej doceniają lasy, dlatego sprzeciw budzi skala i intensywność wycinek. Mapa (https://mapy.lasyiobywatele.pl/inicjatywy-obywatelskie.html), która pokazuje planowane lub zrealizowane wycinki w Lasach Państwowych rozgrzała w ostatnich dniach polski internet.

Lasy Państwowe oskarżają autorów, czyli inicjatywę Lasy i Obywatele o manipulację. Dlaczego, skoro mapa opiera się na danych samych LP?

WWF wierzy, że możliwe jest wypracowanie kompromisu dotyczącego gospodarki leśnej, który zapewni korzyści przyrodnicze oraz społeczne, jak i gospodarcze dla wszystkich Polaków.

Zapraszamy na rozmowę z leśnikiem - profesorem Kazimierzem Rykowskim, specjalistą fitopatologii leśnej, który zabierze nas w las i opowie o planowanych wycinkach.


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/wwf-polska/message

46 min