50 min

ELISE – Hvordan organisere smidig utvikling i komplekse organisasjoner? Digital transformasjon i Oslo kommune A-2 Innsikt

    • Management

I denne episoden snakker vi med vår kollega Ingrid Anette Wulff om prosjektet ELISE. ELISE har som hensikt å forbedre den digitale støtten i pasientovergangene mellom ulike kommunale tjenester i Oslo kommune. Vi utforsker hvordan informasjonsflyten foregår i dag, og hvordan prosjektet ble organisert for å ivareta behovene til alle de ulike tjenesteyterne, og samtidig jobbe på en smidig måte.

I denne episoden snakker vi med vår kollega Ingrid Anette Wulff om prosjektet ELISE. ELISE har som hensikt å forbedre den digitale støtten i pasientovergangene mellom ulike kommunale tjenester i Oslo kommune. Vi utforsker hvordan informasjonsflyten foregår i dag, og hvordan prosjektet ble organisert for å ivareta behovene til alle de ulike tjenesteyterne, og samtidig jobbe på en smidig måte.

50 min