46 min

EOB EP 52.3 (ตอนจบ): ชื่อเมืองในอเมริกา ไฉนเป็นภาษาสเปน: กำเนิดดินแดนแห่งเสรีภา‪พ‬ อังกฤษนอกกล่อง

    • Language Learning

หลังจากเราย้อนไปทำความรู้จักกับบารมีแห่งสเปนในการ Colonization ในแผ่นดินอเมริกาแล้ว


วันนี้เราจะมาพูดการสร้างบ้านแปงเมืองแห่งสหรัฐอเมริกาอันได้วัฒนธรรมแม่จากอังกฤษมาเต็ม ๆ


รวมถึงไขรหัสชื่อเมืองที่บอกร่องรอยแห่งวัฒนธรรมเหล่านี้กันในตอนจบครับ 

หลังจากเราย้อนไปทำความรู้จักกับบารมีแห่งสเปนในการ Colonization ในแผ่นดินอเมริกาแล้ว


วันนี้เราจะมาพูดการสร้างบ้านแปงเมืองแห่งสหรัฐอเมริกาอันได้วัฒนธรรมแม่จากอังกฤษมาเต็ม ๆ


รวมถึงไขรหัสชื่อเมืองที่บอกร่องรอยแห่งวัฒนธรรมเหล่านี้กันในตอนจบครับ 

46 min