12 min

E-motion #04: Những lầm tưởng về sản phẩm thay thế nhựa 1 lần E-motion

    • Society & Culture

Sử dụng sản phẩm thay thế nhựa một lần là một trong những giải pháp phổ biến gần đây để giảm lượng rác nhựa thải ra ngoài môi trường. Nhưng sử dụng thế nào để giảm tác động, liệu có thể thay thế hoàn toàn đồ nhựa hay không, một số lầm tưởng về sử dụng sản phẩm thay thế với mác “thân thiện với môi trường”, tất cả sẽ có trong số podcast hôm nay với chủ đề “Những lầm tưởng trong sử dụng sản phẩm thay thế nhựa một lần”.

Sử dụng sản phẩm thay thế nhựa một lần là một trong những giải pháp phổ biến gần đây để giảm lượng rác nhựa thải ra ngoài môi trường. Nhưng sử dụng thế nào để giảm tác động, liệu có thể thay thế hoàn toàn đồ nhựa hay không, một số lầm tưởng về sử dụng sản phẩm thay thế với mác “thân thiện với môi trường”, tất cả sẽ có trong số podcast hôm nay với chủ đề “Những lầm tưởng trong sử dụng sản phẩm thay thế nhựa một lần”.

12 min

Top Podcasts In Society & Culture

Apple TV+ / Pineapple Street Studios
Crooked Media
iHeartPodcasts
This American Life
New York Times Opinion
Pushkin Industries