35 min

S2EP3. Б.Анхзаяа - Ц.Уянга - Цалин хөлснөөс үүдэлтэй зарим маргааныг хянан шийдвэрлэсэн дүн шинжилгэ‪э‬ LegalTalks

    • Social Sciences

Цуврал подкастын 3 дахь дугаараар “Цалин хөлснөөс үүдэлтэй зарим маргааныг хянан шийдвэрлэсэн дүн шинжилгээ” сэдвийн хүрээнд хуульч, өмгөөлөгч Б.Анхзаяа, Хөдөлмөрийн эрх зүйн магистр Ц.Уянга нар ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

Цуврал подкастын 3 дахь дугаараар “Цалин хөлснөөс үүдэлтэй зарим маргааныг хянан шийдвэрлэсэн дүн шинжилгээ” сэдвийн хүрээнд хуульч, өмгөөлөгч Б.Анхзаяа, Хөдөлмөрийн эрх зүйн магистр Ц.Уянга нар ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

35 min