53 min

EP323 - Cause-effect Chains - هوشنگ و سگ‪ش‬ Khodcast - خودکست

    • Comedy

هوشنگ با دومین حضورش در خودکست به ما نشون میده زنجیره علت-معلول میتونه از اتفاقات بد و خوب کنونی، تجربیات خوب و بد در آینده بسازه. این قسمت درکنار قسمت “آمور فاتی” میتونه به ما کمک کنه زندگی رو با آرامش بیشتری دنبال کنیم…


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/khodcast/message

هوشنگ با دومین حضورش در خودکست به ما نشون میده زنجیره علت-معلول میتونه از اتفاقات بد و خوب کنونی، تجربیات خوب و بد در آینده بسازه. این قسمت درکنار قسمت “آمور فاتی” میتونه به ما کمک کنه زندگی رو با آرامش بیشتری دنبال کنیم…


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/khodcast/message

53 min

Top Podcasts In Comedy

Morbid Network | Wondery
Jason Bateman, Sean Hayes, Will Arnett
YMH Studios
Theo Von
Cadence13
Full Send