44 min

S2EP6. Б.Ариунзаяа - Эдийн бус хохирол нөхөн төлүүлэх тогтолцооны талаарх онолын асуудал ба Монгол Улсын шүүхээр эдийн бус хохирлыг нөхөн т‪ө‬ LegalTalks

    • Social Sciences

Цуврал подкастын 6 дахь дугаараар “Эдийн бус хохирол нөхөн төлүүлэх тогтолцооны талаарх онолын асуудал ба Монгол Улсын шүүхээр эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал” сэдвийн хүрээнд AKP хуулийн фирмийн хуульч, Нагояагийн их сургуулийн хууль зүйн магистр Б.Ариунзаяатай ярилцсан  дугаарыг хүргэж байна. 

Энэ дугаарын хөтлөгчөөр хуульч, судлаач С.Билгүүн оролцлоо.

Цуврал подкастын 6 дахь дугаараар “Эдийн бус хохирол нөхөн төлүүлэх тогтолцооны талаарх онолын асуудал ба Монгол Улсын шүүхээр эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал” сэдвийн хүрээнд AKP хуулийн фирмийн хуульч, Нагояагийн их сургуулийн хууль зүйн магистр Б.Ариунзаяатай ярилцсан  дугаарыг хүргэж байна. 

Энэ дугаарын хөтлөгчөөр хуульч, судлаач С.Билгүүн оролцлоо.

44 min