5 min

Episode 08, Lørdag - Fryktens dag Vitalitet - Påskevandring

    • Religion & Spirituality

En påskevandring i 10 episoder med Kjell Haltorp der han går igjennom Jesu lidelseshistorie, død og oppstandelse.

En påskevandring i 10 episoder med Kjell Haltorp der han går igjennom Jesu lidelseshistorie, død og oppstandelse.

5 min