2 hr 20 min

Episode 15 - Ani Doncheva 5, 6, 7, 8 PODCAST

    • Performing Arts

Гостът ни тази седмица - Ани Дончева е един от основателите на Dance Station - едно от най-големите танцови училища в България. С нея си говорим за преследването на състезателна кариера в спортните танци, етапите със и без танци в живота й, основаването на dance Academy, бъдещето на Dance Station, танцовото общество в условията на коронавирус и още...Follow Ani:  

Instagram: https://www.instagram.com/anadoncheva7/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ani.doncheva.9/  Follow Dennis: 

Instagram: https://www.instagram.com/dennis.iliev/ 

Facebook: https://www.facebook.com/iliev.dennis  Follow 5, 6, 7, 8 PODCAST: Instagram: 

https://www.instagram.com/5678podcast/ 

Anchor: https://www.anchor.fm/5678podcast

Гостът ни тази седмица - Ани Дончева е един от основателите на Dance Station - едно от най-големите танцови училища в България. С нея си говорим за преследването на състезателна кариера в спортните танци, етапите със и без танци в живота й, основаването на dance Academy, бъдещето на Dance Station, танцовото общество в условията на коронавирус и още...Follow Ani:  

Instagram: https://www.instagram.com/anadoncheva7/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ani.doncheva.9/  Follow Dennis: 

Instagram: https://www.instagram.com/dennis.iliev/ 

Facebook: https://www.facebook.com/iliev.dennis  Follow 5, 6, 7, 8 PODCAST: Instagram: 

https://www.instagram.com/5678podcast/ 

Anchor: https://www.anchor.fm/5678podcast

2 hr 20 min