1 hr 51 min

Episode: 21 Визний төрлүүд ба бидний анхаарвал зохих зүйл‪с‬ yummymominjapan's Podcast

    • Society & Culture

Энэхүү дугаартаа Монгол улсаас Япон улсад ажиллаж амьдрах, Япон улсдаа визний төрлөө өөрчлөхтэй холбоотой бидний алддаг, анхаарахад илүүдэхгүй тэр бүх зүйлсийг тус бүрчлэн чадлаараа ярилцсан дугаар болсон гэж бодож байна. 
Ихэнх яригдсан визний төрлүүд

- бүх төрлийн дадлагажигч (ур чадвартай дадлагажигч гэх мэт)
- компани үүсгэн байгуулах
- компанийн ажилтан болоод ажилаа солиход анхаарах зүйлс 
- түр орогнолын виз гэх мэт ихэвчлэн бидэнд тулгардаг визний төрлүүдийг сонгон чадлаараа мэдээлэл өгөхийг хичээлээ.

Энэхүү дугаартаа Монгол улсаас Япон улсад ажиллаж амьдрах, Япон улсдаа визний төрлөө өөрчлөхтэй холбоотой бидний алддаг, анхаарахад илүүдэхгүй тэр бүх зүйлсийг тус бүрчлэн чадлаараа ярилцсан дугаар болсон гэж бодож байна. 
Ихэнх яригдсан визний төрлүүд

- бүх төрлийн дадлагажигч (ур чадвартай дадлагажигч гэх мэт)
- компани үүсгэн байгуулах
- компанийн ажилтан болоод ажилаа солиход анхаарах зүйлс 
- түр орогнолын виз гэх мэт ихэвчлэн бидэнд тулгардаг визний төрлүүдийг сонгон чадлаараа мэдээлэл өгөхийг хичээлээ.

1 hr 51 min

Top Podcasts In Society & Culture

Thirteen Media
Wondery
Holly Madison and Bridget Marquardt
This American Life
iHeartPodcasts
Glennon Doyle & Cadence13