31 min

Episode 21. چطور بفهمم برای چه کاری ساخته شده ا‪م‬ ذهن من دوست من (My Mind My Friend)

    • Self-Improvement

توی این اپیزود روش ایکی گای رو توضیح دادم و اینکه چطور باید با استفاده از این روش کاری رو که براش ساخته شدیم و به زندگیمون معنا میده رو پیدا کنیم.برای این روش باید یه 4 سوال در مورد خودمون جواب بدیم که من برای هرسوال راهنماییتون میکنم که بتونید راحتتر...

توی این اپیزود روش ایکی گای رو توضیح دادم و اینکه چطور باید با استفاده از این روش کاری رو که براش ساخته شدیم و به زندگیمون معنا میده رو پیدا کنیم.برای این روش باید یه 4 سوال در مورد خودمون جواب بدیم که من برای هرسوال راهنماییتون میکنم که بتونید راحتتر...

31 min