52 min

Episode 34 - המתודולוגיה מאחורי טקטיקת הצמיחה של מאנדיי.קום Startup for Startup ⚡ by monday.com

    • Technology

חלון ההזדמנויות ליצירת ערך עבור משתמשים חדשים שנרשמים למאנדיי.קום, נסגר בזמן שיא - 40% מהם עוזבים את המערכת לאחר מספר דקות! טמון כאן פוטנציאל צמיחה עצום, המלווה באתגר ענק, איך נראה ״מה אנחנו שווים״ בזמן מועט כל כך?

מיכל לופו, מנהלת מוצר במאנדיי.קום, תחשוף אותנו לשיטות העבודה של הצוות שזו המטרה שלו - ליצור גשר שמחבר בין לקוח שהרגע נרשם למערכת ---> לבין היכולת במערכת שתשפר את הדרך שבה הוא עובד, במהירות.

הצוות עובד בסייקל של חמישה שלבים סדורים (שמיכל מסבירה עליהם בפירוט בפרק) -
1. העלאת היפותזות - לגבי טקטיקות שישפרו צמיחה
2. תיעדוף ההיפותזות
3. פיתוח מבחנים עבור ההיפותזה שנבחרה
4. הרצת המבחנים
5. למידה מתוצאות המבחנים

לאחר שנתיים של מבחנים, נצחונות, כשלונות ואלפי שורות קוד שנזרקו לפח יש למיכל ולצוות שהיא מובילה המון תובנות לשתף. בפרק תוכלו ללמוד איך לזהות את מנופי הצמיחה במוצר שלכם, איך נכון להתקדם עם הזדמנויות שעולות לשיפור המוצר וכיצד תדעו מתי מיציתם איזור מסוים ושווה לחפש ולהתמקד באחרים.

האזנה נעימה 3

https://www.startupforstartup.com/the-methodology-behind-monday-coms-growth-tactics/

https://www.facebook.com/groups/startupforstartup/

חלון ההזדמנויות ליצירת ערך עבור משתמשים חדשים שנרשמים למאנדיי.קום, נסגר בזמן שיא - 40% מהם עוזבים את המערכת לאחר מספר דקות! טמון כאן פוטנציאל צמיחה עצום, המלווה באתגר ענק, איך נראה ״מה אנחנו שווים״ בזמן מועט כל כך?

מיכל לופו, מנהלת מוצר במאנדיי.קום, תחשוף אותנו לשיטות העבודה של הצוות שזו המטרה שלו - ליצור גשר שמחבר בין לקוח שהרגע נרשם למערכת ---> לבין היכולת במערכת שתשפר את הדרך שבה הוא עובד, במהירות.

הצוות עובד בסייקל של חמישה שלבים סדורים (שמיכל מסבירה עליהם בפירוט בפרק) -
1. העלאת היפותזות - לגבי טקטיקות שישפרו צמיחה
2. תיעדוף ההיפותזות
3. פיתוח מבחנים עבור ההיפותזה שנבחרה
4. הרצת המבחנים
5. למידה מתוצאות המבחנים

לאחר שנתיים של מבחנים, נצחונות, כשלונות ואלפי שורות קוד שנזרקו לפח יש למיכל ולצוות שהיא מובילה המון תובנות לשתף. בפרק תוכלו ללמוד איך לזהות את מנופי הצמיחה במוצר שלכם, איך נכון להתקדם עם הזדמנויות שעולות לשיפור המוצר וכיצד תדעו מתי מיציתם איזור מסוים ושווה לחפש ולהתמקד באחרים.

האזנה נעימה 3

https://www.startupforstartup.com/the-methodology-behind-monday-coms-growth-tactics/

https://www.facebook.com/groups/startupforstartup/

52 min

Top Podcasts In Technology