1 hr 11 min

Episode 40 - על איך גייסנו 150 מיליון דולר Startup for Startup ⚡ by monday.com

    • Technology

במרץ האחרון יצאנו לסבב גיוס כספים במטרה לגייס 150 מיליון דולר. לאחר ארבעה חודשים מעניינים ומאתגרים, הגענו ליעד המבוקש. קרן ההשקעות סאפייר ונצ׳רס מעמק הסיליקון הובילה את הסיבוב.

כעת, לאחר שהתהליך הסתיים, אנו חוזרים אל השיעורים שלמדנו במהלך הדרך.

במהלך הפרק, רועי מן וערן זינמן מייסדי החברה, סוקרים יחד עם ליאור קרנכל את כל תהליך הגיוס ומתמקדים בתובנות המשמעותיות בכל שלב ושלב - החל ממיפוי משקיעים רלוונטיים, דרך בניית תהליך עבודה סדור (הלא הוא ה״פרוסס״), דאטה רום ועד לבחירת המשקיע בפועל.

אז לכל מי שמגייס כספים בימים אלה או מתכוון לעשות זאת בעתיד - הפרק הזה מוקדש לכם.

https://www.startupforstartup.com/monday-com-series-d/

https://www.facebook.com/groups/startupforstartup/

במרץ האחרון יצאנו לסבב גיוס כספים במטרה לגייס 150 מיליון דולר. לאחר ארבעה חודשים מעניינים ומאתגרים, הגענו ליעד המבוקש. קרן ההשקעות סאפייר ונצ׳רס מעמק הסיליקון הובילה את הסיבוב.

כעת, לאחר שהתהליך הסתיים, אנו חוזרים אל השיעורים שלמדנו במהלך הדרך.

במהלך הפרק, רועי מן וערן זינמן מייסדי החברה, סוקרים יחד עם ליאור קרנכל את כל תהליך הגיוס ומתמקדים בתובנות המשמעותיות בכל שלב ושלב - החל ממיפוי משקיעים רלוונטיים, דרך בניית תהליך עבודה סדור (הלא הוא ה״פרוסס״), דאטה רום ועד לבחירת המשקיע בפועל.

אז לכל מי שמגייס כספים בימים אלה או מתכוון לעשות זאת בעתיד - הפרק הזה מוקדש לכם.

https://www.startupforstartup.com/monday-com-series-d/

https://www.facebook.com/groups/startupforstartup/

1 hr 11 min

Top Podcasts In Technology