3 min

Eps. 16 - "Ketahuilah Bahaya Penyakit Hati" (Habib Jindan bin Novel) - Kajian Al-Insan Kajian Al-Insan

    • Islam

Tidakkah seseorang malu ketika Allah menatap kepada hati orang tersebut didapati di dalam hatinya ada dengki, ada iri, ada cinta kepada hal-hal duniawi, ada riya, ada ujub, ada banyak penyakit hati. Ketahuilah penyakit hati itu lebih dahsyat daripada penyakit badan. - Kajian Al-Insan

Tidakkah seseorang malu ketika Allah menatap kepada hati orang tersebut didapati di dalam hatinya ada dengki, ada iri, ada cinta kepada hal-hal duniawi, ada riya, ada ujub, ada banyak penyakit hati. Ketahuilah penyakit hati itu lebih dahsyat daripada penyakit badan. - Kajian Al-Insan

3 min