11 episodes

Föreläsningsserie i matematik

Föreläsningsserie i matematik Dalarna University

  • Education

Föreläsningsserie i matematik

  • video
  Introduktion till föreläsningsserien - del 1

  Introduktion till föreläsningsserien - del 1

  Introuktion till föreläsningsserien.

  • 39 sec
  • video
  Koordinatsystem - del 2

  Koordinatsystem - del 2

  Hur är ett koordinatsystem uppbyggt, vad menas med koordinater och kvadranter.

  • 2 min
  • video
  Grafteori - del 3

  Grafteori - del 3

  Begreppen definitionsmängd, värdemängd och hur hittar jag dem utifrån en graf (ex x^2 och 1/x).

  • 5 min
  • video
  Derivata - del 4

  Derivata - del 4

  Vad är derivata och vad avslöjar den för oss om funktionerna. Begreppen lutning, gränsvärde, sekant och tangent.

  • 4 min
  • video
  Deriveringsregler - del 5

  Deriveringsregler - del 5

  Att använda derivatans definition är tidsödande därför vill vi använda deriveringsregler för de vanligaste funktionerna. Här kommer
  deriveringsreglerna för potensfunktioner, exponentialfunktioner, naturliga logaritmen och några trigonometriska funktioner behandlas.

  • 4 min
  • video
  Skrivsätt för derivata - del 6

  Skrivsätt för derivata - del 6

  Olika skrivsätt för att uttryck derivata beroende på vad vi önskar uttrycka.

  • 3 min

Top Podcasts In Education

More by Dalarna University