12 episodes

Podden där intressanta gäster ger sin syn på föreningslivets frågor.

Föreningspodden Föreningspodden

  • Sports

Podden där intressanta gäster ger sin syn på föreningslivets frågor.

  Hector Valeria – Eldsjälen som med hjälp av fotboll släcker bilbränder och skapar förebilder i utsatta områden

  Hector Valeria – Eldsjälen som med hjälp av fotboll släcker bilbränder och skapar förebilder i utsatta områden

  Hector Valeria startade Solväders FC i ett försök att få ungdomar att spela fotboll istället för att bränna bilar – det funkade!
  I detta avsnitt av Föreningspodden får ni ta del av Hectors tankar och idéer kring föreningslivets betydelse i utsatta områden. Han pratar om vikten av att skapa lokala förebilder, som lockar ungdomar till föreningslivet och en framtid som innebär studier, jobb och en stabil inkomst istället för ett liv i kriminalitet. Hector är en eldsjäl och inspiratör som har gjort och gör stor skillnad för ungdomarna i Biskopsgården.

  • 39 min
  Marcus Enoksson, idrottskonsulent på RF-SISU, om idrottsstöd

  Marcus Enoksson, idrottskonsulent på RF-SISU, om idrottsstöd

  Visste du att alla föreningar just nu har möjlighet att söka kompensationsstöd för att täcka upp intäktsbortfall i samband med Corona-krisen?
  Marcus Enoksson, idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland, berättar hur du går till väga för att söka. Visste du att du kostnadsfritt kan ta hjälp av idrottskonsulenterna när du behöver stöttning i driften av föreningsverksamheten? Oavsett om du behöver hjälp med att söka bidrag, har frågor kring verksamhetsdriften eller utbildning, kan idrottskonsulenterna hjälpa dig. Marcus berättar om deras uppdrag och hur du går till väga för att få hjälp av en idrottskonsulent.

  • 28 min
  Anders Klingberg – Polisen med hjärtat i föreningslivet

  Anders Klingberg – Polisen med hjärtat i föreningslivet

  Polisen Anders Klingberg har ett starkt band till föreningslivet och lång erfarenhet av att i sin polisroll arbeta med ungdomar i utsatta områden. Han menar att föreningslivets roll är särskilt viktig i de resurssvaga områden där föreningslivet just nu utvecklas i helt fel riktning. På vilket sätt kan satsningar på föreningslivet utgöra brottsförebyggande åtgärder? Och hur bör beslutsfattare agera för att vända trenden och rädda föreningslivet i de områden där det kanske behövs som mest?

  • 37 min
  Dahn Renholm – Grundare av Newbody

  Dahn Renholm – Grundare av Newbody

  Dahn Renholm brinner för att föreningslivet ska vara till för alla. Hör berättelsen om hur en idé födde en annan och hur denna idé 30 år senare har bidragit med över 1,2 miljarder till svenskt föreningsliv. Dahn anser att politikerna tar eldsjälarna i föreningslivet för givet - vad menar han med det?

  • 24 min
  Niels Berger, HGH FC - Färre, men större föreningar

  Niels Berger, HGH FC - Färre, men större föreningar

  I debatten om föreningslivet hör vi allt oftare om föreningsdöden – att små föreningar slås ut och att det är större, sammanslagna föreningar som står kvar. En av dessa större föreningar, som gått starka ur konsolideringsvågen, är HGH FC – en sammanslagning av Haverdal IF, Gullbrandstorps AIS och Harplinge IK.

  • 23 min
  Malin och Ola Rosén – Eldsjälarna

  Malin och Ola Rosén – Eldsjälarna

  Vad driver eldsjälarna att lägga motsvarande en halvtidstjänst oavlönat arbete på sitt engagemang i föreningslivet? Och varför tycker Malin och Ola Rosén att det är bra att inte tillåta serier och tabeller för barn?

  • 29 min

Top Podcasts In Sports