18 episodes

Velkommen til fagpodcasten «Faglig forsvarlig sykepleie»! Jeg heter Bente Kvilhaugsvik, og er førstelektor i sykepleie i Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. Podcastserien startet med et behov for god undervisning i juss til sykepleiestudenter, og et ønske om at podcastene også skulle være nyttige for ferdig utdannede sykepleiere. De tre første podcastene er samtaler mellom meg og Kristin Bie, som er fagkonsulent ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene. Serien vil bli videreutviklet gjennom nye samtaler, med fagpersoner som har synspunkter på faglig forsvarlighet innenfor ulike deler av helsetjenesten.

Faglig forsvarlig sykepleie Høgskolen på Vestlandet

  • Education

Velkommen til fagpodcasten «Faglig forsvarlig sykepleie»! Jeg heter Bente Kvilhaugsvik, og er førstelektor i sykepleie i Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. Podcastserien startet med et behov for god undervisning i juss til sykepleiestudenter, og et ønske om at podcastene også skulle være nyttige for ferdig utdannede sykepleiere. De tre første podcastene er samtaler mellom meg og Kristin Bie, som er fagkonsulent ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene. Serien vil bli videreutviklet gjennom nye samtaler, med fagpersoner som har synspunkter på faglig forsvarlighet innenfor ulike deler av helsetjenesten.

  18. Ivaretakelse av personsentrert omsorg ved hjelp av verktøy i Livsglede for eldre, del 5

  18. Ivaretakelse av personsentrert omsorg ved hjelp av verktøy i Livsglede for eldre, del 5

  I denne episoden samtaler førstelektor i sykepleie i HVL, campus Stord, Bente Kvilhaugsvik med Christine Sandø Lundemo, som er geriatrisk sykepleier og leder for livsgledehjem i stiftelsen Livsglede for eldre, om hva som skal til for å gi personsentrert omsorg ved hjelp av verktøykassen i Livsglede for eldre.

  • 41 min
  17. Lovverket Livsgledehjem bygger på - for å sikre faglig forsvarlige helsetjeneter, del 4

  17. Lovverket Livsgledehjem bygger på - for å sikre faglig forsvarlige helsetjeneter, del 4

  I denne episoden snakker førstelektor i sykepleie i HVL, Bente Kvilhaugsvik, med Renate Koen, som er veileder og sertifisør for Livsgledehjem, om lovverket livsgledehjemmene bygger på. Livsgledesertifisering av sykehjem bidrar til å sikre faglig forsvarlige helsetjenester.

  • 39 min
  16. Tilrettelegging for generasjonsmøter i regi av Livsglede for eldre, del 3

  16. Tilrettelegging for generasjonsmøter i regi av Livsglede for eldre, del 3

  I denne episoden forteller Linda Fahle-Johansen, som er rådgiver i stiftelsen Livsglede for eldre, i samtale med Bente Kvilhaugsvik, som er førstelektor i sykepleie i Høgskulen på Vestlandet, om hvordan det å legge til rette for gode møter mellom generasjonerkan gjøres, og hvordan det blir en vinn-vinn situasjon for alle.

  • 33 min
  15. Livsglede for eldre sitt samarbeid med frivillige, del 2 om Livsglede for eldre stiftelsens arbeid

  15. Livsglede for eldre sitt samarbeid med frivillige, del 2 om Livsglede for eldre stiftelsens arbeid

  I denne episoden samtaler Siri Bjerkan, som er rådgiver i Livsglede for eldre stiftelsen, og Bente Kvilhaugsvik, førstelektor i sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, campus Stord, om hvordan en i livsgledesykehjem samarbeider med frillige for å ivareta grunnleggende behov for tilhørighet, mening og livsglede hos eldre.

  • 40 min
  14. Innovativ tenkning i eldreomsorgen med Livsglede for eldre konseptet, del 1

  14. Innovativ tenkning i eldreomsorgen med Livsglede for eldre konseptet, del 1

  Dette er den første av fem episoder om "Livsglede for eldre", som er en strategi for å gi god livskvalitet gjennom hele livet. En tenker nytt om eldreomsorgen og vil ivareta grunnleggende psykososiale, kulturelle og eksistensielle behov hos eldre gjennom samarbeid med blant annet frivillige. Samtalen er mellom Bente Kvilhaugsvik, førstelektor i sykepleie i Høgskulen på Vestlandet, campus Stord, og generalsekretær i stiftelsen Livsglede for eldre, Tone Bye.

  • 14 min
  10. Viktigheten av å ivareta sykepleiernes egne grunnleggende behov

  10. Viktigheten av å ivareta sykepleiernes egne grunnleggende behov

  For å kunne være til hjelp for andre, og for å gi faglig forsvarlig sykepleie over tid, kreves det at sykepleierne får ivaretatt sine egne grunnleggende behov. I denne episoden forteller sykepleier Elin Strømmen, i samtale med Bente Kvilhaugsvik, som er førstelektor i sykepleie i Høgskulen på Vestlandet, campus Stord, om sine tanker rundt dette viktige temaet.

  • 20 min

You Might Also Like