15 min

Faktapodden – Högern och rösträtten Faktapodden

    • Education

Borde högern sluta skämmas för sin historia? Varför dominerar den socialdemokratiska historieskrivningen i Sverige? Vilken roll hade egentligen högern och liberala politiker i framväxten av demokrati i Sverige.
Johan Romin, journalist och historiker berättar om rösträttens framväxande och de borgerliga partiernas roll i utvecklingen i början av 1900-talet.

Borde högern sluta skämmas för sin historia? Varför dominerar den socialdemokratiska historieskrivningen i Sverige? Vilken roll hade egentligen högern och liberala politiker i framväxten av demokrati i Sverige.
Johan Romin, journalist och historiker berättar om rösträttens framväxande och de borgerliga partiernas roll i utvecklingen i början av 1900-talet.

15 min