22 episodes

I denne podcasten inviterer familieterapeut Øyvind Iversen og daglig leder for Veivalgklinikken deg inn i samtaler både som terapeut, men mest som Øyvind.

I hver episode har han invitert «fagfolk» eller «vanlige folk» eller helst begge deler, til å snakke om livet og hva de er opptatt av for tiden. Noe av hensikten er å vise det å være i «dialog», men også være nysgjerrig på det som oppstår i hverdagslivet, i møte med hverandre.

Famle ikke fange‪!‬ Kai Rune Vestersager

  • Health & Fitness

I denne podcasten inviterer familieterapeut Øyvind Iversen og daglig leder for Veivalgklinikken deg inn i samtaler både som terapeut, men mest som Øyvind.

I hver episode har han invitert «fagfolk» eller «vanlige folk» eller helst begge deler, til å snakke om livet og hva de er opptatt av for tiden. Noe av hensikten er å vise det å være i «dialog», men også være nysgjerrig på det som oppstår i hverdagslivet, i møte med hverandre.

  To menn som har forskjellig språk om familieterapeutisk arbeid.

  To menn som har forskjellig språk om familieterapeutisk arbeid.

  Lennart Lorås ønsker at familieterapien skal bli mer kunnskapsbasert. Han tror på å ha et samtidig fokus på forskning sammen med grunnlagsforståelsen i i familieterapi, med et tilbakemeldingssystem for klienten. Lennart frykter at familieterapien skal forsvinne fra flere kontekster, fordi vi ikke følger med i tiden. Videre mener han at vi må forske mer på på egen praksis, og sjekke ut om det vi driver med har effekt. "What works in therapy", opptar Lennart og han frykter at dagens familieterapeuter ikke er oppdatert på forskningsfeltet innen psykoterapi. 

  Øyvind stiller seg spørrende til Lennart sin posisjon og lurer på om det er plass til hans filosofi og grunnlagskunnskap? Øyvind er opptatt av maktposisjoner, ikke vite og dialog som grunnlaget i møte med folk. Han er redd for at med forskning, blir mennesker definert og blir i et «er» uten mulighet for bevegelse.   

  Hva er terapi? Hva virker? Hvordan kan vi vite at noe virker i terapi? Kan Lennarts og Øyvinds perspektiver forenes? God lytting!

  • 1 hr 4 min
  Å møte en annens bevegelse

  Å møte en annens bevegelse

  Noen ganger kan det vi sier og gjør bety mer enn det vi kjenner og opplever her og nå. 

  I samtalen med Øyvind deler Morgan Adolfsen en slik 12 år gammel historie.  Det å være terapeut er som et teaterstykke med manus som en mulighet og teatersport som en nødvendighet - man vet ikke helt hvor det ender, men våger å bli med på den andres bevegelse. I slike møter med mennesker kan man oppleve og oppdage uventede ting, kanskje mest som et medmenneske mer enn som terapeut.  

  Velkommen med inn i samtalen.

  • 57 min
  Vennlighet - å komme folk i møte.

  Vennlighet - å komme folk i møte.

  Øyvind møter familieterapeut Susanne Vetter og samtalen gir rom for refleksjoner rundt begrepene vennlighet, langsomhet og stillhet. De deler opplevelser og øyeblikk fra sine liv og assosierer sammen.

  For Susanne er løping, musikk, dans, maling og kreativitet viktige ingredienser og impulser til livet. Det å kunne uttrykke seg uten ord er viktig og kan gi livet en større helhet. Alt det som foregår på innsiden trenger mer enn ord - med ord er det ofte så lite vi får sagt. Det å være, sanse og oppleve kan gi gyldne øyeblikk - alene og i felleskapet med andre. 

  • 48 min
  I stua til Gunnar

  I stua til Gunnar

  Vi kan ikke se at noe koker før det nærmer seg 100 grader - det er håpefullt at ting plutselig kan skje med mennesker og at tid, tålmodighet og nysgjerrighet nettopp kan lede mennesker videre.

  Gunnar har gjennom sitt virke møtt mange mennesker, nå i sin egen stue. Han deler raust av det han har erfart og i samtalen med Øyvind leter de sammen etter de beste rammene for å møte mennesker. Det å ikke forstå for fort, men gi mennesker tid til å gå videre, overveie og gruble kan være livsviktig.

  Som alltid inviterer vi deg med inn i samtalen hvor du fritt kan gjøre deg dine egne tanker. God lytting!

  • 54 min
  Herr og Fru

  Herr og Fru

  Hvordan er det å være mann og kone og dele arbeidsplass? 

  Iren er Osteopat og Øyvind er familieterapeut. Iren har en benk hvor hennes tilstedeværelse og hender hjelper mennesker med å forstå sine smertepunkter. Øyvind har ulike samtalerom og leter etter spørsmål og svar i sine samtalemøter. 

  De nærmer seg hverandre? Dette blir en nær, åpen og spennende samtale med et ektepar som ønsker å nå fram til mennesker som søker hjelp. Ulikt og likt? Hva hører du?

  • 1 hr 5 min
  Øyvind og Egil en regnværsdag

  Øyvind og Egil en regnværsdag

  To kollegaer møtes i regnværet og gir lysglimt fra felles opplevelser og erfaringer. 

  Egil har fra sitt ståsted i Mjøndalen vært med å etablere lavterskeltilbud for familier. Her og gjennom hans virke som psykolog har samarbeidet med ulike fagressurser vært viktig. "En ting er alle de fine teoriene vi fagfolk har. Vi må innrette oss mot folks erfaring om hva som hjelper de, hvilke erfaringer de har hatt som kan hjelpe de videre. Plutselig ble det helt riktig med den formen for skreddersøm og tilnæring til den virkeligheten som de hadde, fremfor å vite hva de hadde behov for." 

  De deler små glimt fra sine arbeidshverdagen og maler ulike nyanser fra samtaler med mennesker i sitt virke. De søker åpent og spørrende om det å være en terapeut og hvordan de møter mennesker. Lytt med! 

  • 49 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Lewis Howes
Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Dr. Mark Hyman
Ten Percent Happier

You Might Also Like

The Human Aspect
NRK
KLYNGE & Acast
Moderne Media
Vanessa Rudjord & Synnøve Skarbø
Lege Annette Dragland & Acast