20 min

Fanget i utlandet BAK LUKKA DØRER

    • Mental Health

Hvert år er det ungdommer på flyplasser rundt om i hele Norge, som er redde og nervøse for hva som venter dem i det de kommer til utlandet. Nora opplever å bli lurt med på reise til Tyrkia og forsøkt tvangsgiftet. Hva skjer med Nora? 

Kjenner du deg igjen i Noras historie, og trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden? Da kan du for eksempel kontakte: en av IMDis minoritetsrådgivere, Røde Kors-telefonen på 815 55 201 eller helsestasjon for ungdom.

Hvert år er det ungdommer på flyplasser rundt om i hele Norge, som er redde og nervøse for hva som venter dem i det de kommer til utlandet. Nora opplever å bli lurt med på reise til Tyrkia og forsøkt tvangsgiftet. Hva skjer med Nora? 

Kjenner du deg igjen i Noras historie, og trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden? Da kan du for eksempel kontakte: en av IMDis minoritetsrådgivere, Røde Kors-telefonen på 815 55 201 eller helsestasjon for ungdom.

20 min