40 min

Far som føder og stjeler egg for å sjekke opp dame‪r‬ Biopodden

    • Life Sciences

Den oppofrende og omsorgsfulle mor er det vanlige bildet vi har av mødre – men hva med fedrene? Hvorfor er fedrene omsorgsfulle bidragsytere hos noen arter, mens andre har suksess med minimal innsats? I denne episoden snakker vi om mødre som løper fra ansvaret og fedre som stiller opp! 

Den oppofrende og omsorgsfulle mor er det vanlige bildet vi har av mødre – men hva med fedrene? Hvorfor er fedrene omsorgsfulle bidragsytere hos noen arter, mens andre har suksess med minimal innsats? I denne episoden snakker vi om mødre som løper fra ansvaret og fedre som stiller opp! 

40 min

Top Podcasts In Life Sciences