1 episode

Firman Allah Ta’ala:
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. [al-Baqarah 2:222]
Pelbagai persoalan berkenaan darah Haidh dibincangkan dan diperjelaskan. Antara perkara yang dibincangkan adalah :

Apakah yang dimaksudkan dengan darah Haidh?
Apakah warna darah Haidh?
Berapakah tempoh minimum dan maksimum Haidh?
Berapakah umur kebiasaan seseorang mendapat Haidh dan bilakah waktunya seseorang itu dianggap putus Haidh?
Suci diantara hari-hari Haidh, adakah dianggap Haidh atau tidak.
Darah yang keluar ketika mengandung, adakah dianggap Haidh atau tidak?
Tips memastikan tempoh berakhirnya kitaran darah Haidh.

Fiqh of Women Universiti Sains Islam Malaysia

    • Society & Culture

Firman Allah Ta’ala:
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. [al-Baqarah 2:222]
Pelbagai persoalan berkenaan darah Haidh dibincangkan dan diperjelaskan. Antara perkara yang dibincangkan adalah :

Apakah yang dimaksudkan dengan darah Haidh?
Apakah warna darah Haidh?
Berapakah tempoh minimum dan maksimum Haidh?
Berapakah umur kebiasaan seseorang mendapat Haidh dan bilakah waktunya seseorang itu dianggap putus Haidh?
Suci diantara hari-hari Haidh, adakah dianggap Haidh atau tidak.
Darah yang keluar ketika mengandung, adakah dianggap Haidh atau tidak?
Tips memastikan tempoh berakhirnya kitaran darah Haidh.

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To

More by Universiti Sains Islam Malaysia