363 episodes

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.

Footsteps - Modlitwa śladami Chrystusa w Ewangelii ks. Wojciech Woźny & ks. Michał Kwitliński

  • Religion & Spirituality

Poszukiwać Chrystusa, odnaleźć i pokochać Go. Tak św. Josemaría Escrivá rozumie drogę chrześcijanina. Te nagrania, to rozważania wokół Jezusa ukazanego nam przez Ewangelie. Mamy nadzieję, że pomogą słuchaczom spotkać Chrystusa w ich osobistej modlitwie, wsłuchać się w Jego kroki i podążyć Jego śladem w codziennym życiu.

  Nieśmy Jezusa Nie Tylko w Boże Ciało [MKW]

  Nieśmy Jezusa Nie Tylko w Boże Ciało [MKW]

  Procesja Bożego Ciała przypomina nam, że misją katolików jest zanieść Pana Jezusa, poprzez sakramenty i naukę wiary, wszystkim ludziom. (ks. Michał Kwitliński)

  • 32 min
  Św. Maciej - Radość z Apostolstwa [SUR]

  Św. Maciej - Radość z Apostolstwa [SUR]

  Maciej powołany przez Boga, aby dołączyć do grona Apostołów i głosić jego Ewangelię, jest przykładem, jak nie zniechęcać się w tym zadaniu. Tak się dzieje, kiedy liczymy na pomoc innych i szukamy prawdziwego dobra, rozumianego i chcianego. (ks. Stanisław Urmański)

  • 29 min
  Kiedy Kościół Jest Sobą [MKW]

  Kiedy Kościół Jest Sobą [MKW]

  Uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego to cały ówczesny Kościół. Są zgromadzeni wokół Jezusa w Eucharystii razem z Maryją. Dziś również Kościół jest sobą gdy jednoczy się na Mszy św. i praktykuje nabożeństwo do Matki Bożej. (ks. Michał Kwitliński)

  • 35 min
  Duch Święty Napełnia Cały Kościół [MKW]

  Duch Święty Napełnia Cały Kościół [MKW]

  W dniu Zielonych Świątek Duch Święty napełnił każdego z apostołów. Ale ewangelista mówi, że wypełnił również dom, w którym przebywali. Ten dom, Wieczernik, w którym Pan Jezus ustanowił Eucharystię, jest symbolem Kościoła. Kościół to każdy z nas, ale to również wspólnota, którą ustanowił Jezus. [MKW]

  • 31 min
  Prawdziwy Dzień Dziecka [WW]

  Prawdziwy Dzień Dziecka [WW]

  Jezus ukazuje nam najważniejszą Prawdę: jesteśmy dla Boga niezwykle ważni. Jest gotów poświęcić dla nas samego siebie (por. J 17, 11b-19). To powoduje, że możemy świętować prawdziwy dzień dziecka: Dzień Dziecka Bożego. (ks. Wojciech Woźny)

  • 29 min
  Czy Da Się Wiosłować Pod Prąd? [WW]

  Czy Da Się Wiosłować Pod Prąd? [WW]

  Jezus mówi nam, że "świat" stanie przeciw nam (por. J 15,18-21). Gdy "światowość" popycha do skupienia na sobie, chrześcijaństwo pomaga nam myśleć o innych. W ten sposób wprowadzamy w świat zbawienie Chrystusa i świat staje się lepszy. (ks. Wojciech Woźny)

  • 28 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
Hank Smith & John Bytheway
BibleProject
Joel Osteen
Sadie Robertson

You Might Also Like