25 episodes

I den første del af podcastserien "Forældre før tid" deler jeg og otte andre mødre vores fortællinger om at blive forældre før tid.
Vi har alle oplevet, at vores børn blev født for tidligt. Vi har alle været indlagt på sygehusets neonatalafdeling. Vi har alle oplevet at blive forældre på en anden måde end de fleste andre, og vi har oplevet, at det har været svært for andre at forstå vores udfordringer.

Vi er alle forældre til de sejeste fightere.

Jeg håber inderligt, at andre forældre, der oplever at føde for tidligt, kan bruge fortællingerne som støtte, at fortællingerne vil kunne hjælpe dem igennem den hårde tid og at fortællingerne vil give fagfolk og pårørende et indblik i oplevelserne fra mødrenes perspektiv.

Alle forløb er forskellige.
Alle børn er forskellige.
Vi forældre er forskellige, og vi har haft forskellige oplevelser med os, inden vi endte med et for tidligt født barn.
Derfor håndterer vi også forløbene forskelligt – men sammen kan vi hjælpe og støtte hinanden.

Det er planen og håbet, at der på sigt også vil komme afsnit med fædre, pårørende og fagpersoner, der alle kan bidrage til at gøre os alle sammen klogere på emnet.

Læs mere om Præmature fortællinger på: https://www.praematurefortaellinger.dk/

Forældre før ti‪d‬ Præmature fortællinger

  • Parenting

I den første del af podcastserien "Forældre før tid" deler jeg og otte andre mødre vores fortællinger om at blive forældre før tid.
Vi har alle oplevet, at vores børn blev født for tidligt. Vi har alle været indlagt på sygehusets neonatalafdeling. Vi har alle oplevet at blive forældre på en anden måde end de fleste andre, og vi har oplevet, at det har været svært for andre at forstå vores udfordringer.

Vi er alle forældre til de sejeste fightere.

Jeg håber inderligt, at andre forældre, der oplever at føde for tidligt, kan bruge fortællingerne som støtte, at fortællingerne vil kunne hjælpe dem igennem den hårde tid og at fortællingerne vil give fagfolk og pårørende et indblik i oplevelserne fra mødrenes perspektiv.

Alle forløb er forskellige.
Alle børn er forskellige.
Vi forældre er forskellige, og vi har haft forskellige oplevelser med os, inden vi endte med et for tidligt født barn.
Derfor håndterer vi også forløbene forskelligt – men sammen kan vi hjælpe og støtte hinanden.

Det er planen og håbet, at der på sigt også vil komme afsnit med fædre, pårørende og fagpersoner, der alle kan bidrage til at gøre os alle sammen klogere på emnet.

Læs mere om Præmature fortællinger på: https://www.praematurefortaellinger.dk/

  Afsnit 24 - Malenes fortælling

  Afsnit 24 - Malenes fortælling

  Malene blev mor for første gang i januar 2019, da hun fødte sønnen Noah, som på grund af svangerskabsforgiftning kom til verden i uge 27+1.
  Malene havde haft en ukompliceret graviditet og elskede at være gravid, men ved en lægeundersøgelse er Malenes blodtryk højt, og hun henvises derfor til Holbæk sygehus. Efter det efterfølgende tjek sendes hun til Riget med ambulance, og pludselig går det stærkt. Dagen efter kommer Noah til verden.
  Under indlæggelsen rammes Noah af forskellige infektioner og lægges derfor i respirator af flere omgange, hvilket er hårdt for Malene.

  Men Noah kommer sig heldigvis og er i dag en dreng på halvandet år, der lige er begyndt at gå og hele tiden udvikler sig og ikke virker til at være påvirket af den tidlige og hårde start på livet. Men for Malene har det haft konsekvenser, hun har mange bekymringer og føler sig stadigvæk i alarmberedskab.

  Musik:
  "Barnesind" af Lise Dres
  "Gentager historien" af Lise Dres
  Andet underlægning fra YouTubes lydbibliotek og købt fra Audiojungle

  • 58 min
  Afsnit 23 - Henriettes fortælling

  Afsnit 23 - Henriettes fortælling

  I dette afsnit fortæller Henriette, hvordan hun oplevede at blive mor for første gang i juni 2020, da sønnen August kom til verden i uge 29+0. Gennem sin indlæggelse har Henriette brugt de andre fortællinger i podcasten og skrev derfor, at hun også gerne ville dele, så hendes ærlige og sårbare fortælling måske kunne hjælpe andre.
  Henriette er alenemor til August, som er kommet til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling med donor. En beslutning, der ikke var nem, men ønsket om at blive mor var størst.
  Under indlæggelsen oplever Henriette en for form for identitetstab, som hun selv kalder det, for pludselig er hun ikke Henriette, men Augusts mor, og det er August som er patienten, og det er ham, personalet skal hjælpe. Henriette føler ikke altid, at hun kan tillade sig at give udtryk for, at hun også har det svært.
  Det er en ærlig fortælling om en svær beslutning om at blive alenemor, et fertilitetsforløb og en indlæggelse på neonatal, hvor følelsen af ensomhed, kontrol- og identitetstab fyldte.

  Musik:
  "Barnesind" af Lise Dres
  "Gentager historien" af Lise Dres
  Andet underlægning fra YouTubes lydbibliotek og købt fra Audiojungle

  • 1 hr 11 min
  Afsnit 22 - Sundhedsplejen Roskilde

  Afsnit 22 - Sundhedsplejen Roskilde

  I dette afsnit har jeg været på besøg hos Sundhedsplejen i Roskilde, hvor jeg har mødt og snakket med sundhedsplejerskerne Helle Dueholm og Grith Brask Olsen, som begge arbejder med de for tidligt fødte og deres forældre. Det særlige fokus på de præmature familier har været en del af Roskilde sundhedspleje i mange år, og det er en særlig indsats, fordi de har erfaret, at familierne har brug for en anden støtte, forståelse og andre tilbud end familier, der føder til tiden.
  Jeg snakker med Grith og Helle om de forskellige tilbud, de har til familierne, hvorfor de besøger familierne allerede på neonatal, hvad de oplever, familierne kæmper med, og hvordan de ikke kun er opmærksomme på det præmature barn, men også forældrenes trivsel.
  Jeg ville personligt ønske, at alle kommuner havde lignende tilbud til præmature børn og forældre efter udskrivelsen fra neonatal, men som Helle til sidst kommer ind på, vil det nok kræve, at vi præmature familier politisk anerkendes og betragtes som sårbare, også selvom vi er kommet hjem fra neonatal.

  Musik:
  ”Barnesind” af Lise Dres

  Se mere om podcasten på https://www.praematurefortaellinger.dk/index.php/om-praemature-fortaellinger/podcast/

  • 29 min
  Afsnit 21 - Refleksion over fædrenes plads i fortællingerne om for tidligt fødte børn med psykolog Rebecca Thomsen

  Afsnit 21 - Refleksion over fædrenes plads i fortællingerne om for tidligt fødte børn med psykolog Rebecca Thomsen

  I dette afsnit har jeg besøgt psykolog Rebecca Schønherr Thomsen, som er forfatter til bogen ”At blive far til et for tidligt født barn”. I bogen deler 16 fædre deres historier om, hvordan de har oplevet at blive fædre før tid. Udover de 16 fædres historier præsenterer Rebecca også nogle teoretiske perspektiver på faderskabet i forhold til fædres tilknytning, fædrenes rolle og deres plads på neonatalafdelingerne. Hun reflekterer også over nogle af de temaer, som går igen på tværs af fædrenes historier. Dette er nogle af de ting, jeg også taler med Rebecca om.
  Samtidig kommer vi også ind på nogle af vores egne oplevelser og erfaringer med at opleve tiden på neonatal forskelligt som mor og far – Rebecca blev nemlig selv mor til et for tidligt født barn, da hun i 2016 fødte sin søn i uge 25+0.

  Ved interesse eller spørgsmål kan Rebecca kontaktes gennem https://agape.dk/ShowPage.aspx?pid=242
  eller direkte på rebecca@agapemail.dk

  Musik:
  ”Barnesind” af Lise Dres

  • 1 hr
  Afsnit 20 - Philips fortælling

  Afsnit 20 - Philips fortælling

  Philip blev far for første gang i januar 2019, da sønnen Noah kom til verden i uge 27+1, fordi konen Malene fik svangerskabsforgiftning.
  Philip fortæller, hvordan han oplevede indlæggelsen, hvordan han forsøgte at beskytte både Noah og Malene, og hvordan han til tider følte sig kørt ud på et sidespor.
  Philip fortæller, hvordan han ser optagelserne til dette podcastafsnit, som hans måde at få bearbejdet og talt om forløbet på. Et forløb, hvor Noah rammes af forskellige infektioner, men i dag er en dreng på 1 ½ år, som virkelig trives og ikke er mærket af den tidlige start på livet. For Philip er det en succeshistorie, der er vigtig at huske på og få fortalt til andre i håbet om, at den vil kunne give andre håb.

  Men det er også en ærlig fortælling om et forløb, som har betydet, at Philip ikke er sikker på, at han skal have flere børn, da han ikke vil udsætte Malene for oplevelsen igen. Og tanken om, at der er en risiko for, at Philip ville miste Malene, er ubærlig.

  Musik:
  "Barnesind" af Lise Dres
  "Gentager historien" af Lise Dres
  Andet underlægning fra YouTubes lydbibliotek og købt fra Audiojungle

  • 56 min
  Afsnit 19 - Kims fortælling

  Afsnit 19 - Kims fortælling

  I dette afsnit fortæller Kim, hvordan han oplevede at blive far for tredje gang, da datteren Karoline blev født i uge 26+0 i februar 2019.
  Kim fortæller ærligt om, hvordan han og konen Mette forsøgte at skabe en hverdag på neonatal, hvor kontakten med de andre indlagte forældre betød meget. Samtidig var det også en hverdag, der særligt under indlæggelsen på Rigshospitalet var præget af en til tider barsk hverdag.
  Kim og Mette får besked om, at Karoline har en større hjerneblødning og åben ductus, men begge dele går dog i sig selv, og trods den tidlige start på livet er familien pludselig på vej videre til Hillerød hospital og derefter på THO.

  Under en uge efter de er kommet hjem på THO stopper Karoline med at trække vejret. Kim fortæller, hvordan han, mens konen Mette ringer efter hjælp, forsøger at få Karoline til at trække vejret, hvilket heldigvis lykkes, og kort efter er ambulancen fremme. Kim giver et indblik, hvordan oplevelsen påvirkede ham efterfølgende og fortsat til tider påvirker ham i dag.

  Musik:
  "Barnesind" af Lise Dres
  "Gentager historien" af Lise Dres
  Andet underlægning fra YouTubes lydbibliotek og købt fra Audiojungle

  • 1 hr 17 min

Top Podcasts In Parenting

Listeners Also Subscribed To