24 episodes

I am a Dancing Theologian doing Hybrid Artistic Research in the field of Ethics and Communication.

Fredags Funderingar - After Work - Friday Meanderings Laura

  • Science

I am a Dancing Theologian doing Hybrid Artistic Research in the field of Ethics and Communication.

  Episode 6 - Julspecial

  Episode 6 - Julspecial

  I detta avsnitt berättar jag om de kommande samtalen med Mike från the Sanctuary Institute och boksamtalsserien med Klassiker, där jag medverkar. 
  Efter detta går jag in på att fundera kring julen och dens traditioner - är det så att vi (västerländska kristna) bara firar genom hedniska traditioner vi inte egentligen förstår, eller hur kan och kanske skall? man förstå julens riter och mysterier?

  Contact me through my webpage www.kolminaisuus.fi or email: kolminaisuus@icloud.com
  You may find me and #monasticmaumoses, as well as my husbands, work on Instagram. See: whitecatmonk for more artwork by Markus Howlsten

  • 37 min
  Episode 5 - Berättandet och avbrott

  Episode 5 - Berättandet och avbrott

  I detta avsnitt hade jag tänkt prata om berättelsernas etiska betydelse, men tyvärr blev det ett avbrott mitt i, så detta är enbart en första del av ett längre resonemang.

  Contact me through my webpage www.kolminaisuus.fi or email: kolminaisuus@icloud.com
  You may find me and #monasticmaumoses, as well as my husbands, work on Instagram. See: whitecatmonk for more artwork by Markus Howlsten

  • 41 min
  Episode 4 - Forsknings Glädje

  Episode 4 - Forsknings Glädje

  I detta avsnitt pratar jag om vad Glädje innebär för mig. Jag vill beskriva hur Glädjen är sammankopplad med inte bara all skapande verksamhet, utan politiskt och kulturellt motstånd, samt varför jag ser det som en sådan gåva att "tvingas" välja glädje som drivkraftern för min forskning.

  Contact me through my webpage www.kolminaisuus.fi or email: kolminaisuus@icloud.com
  You may find me and #monasticmaumoses, as well as my husbands, work on Instagram. See: whitecatmonk for more artwork by Markus Howlsten

  • 1 hr
  Episode 3 - The Spiritual Process of BEcoming a Scientist

  Episode 3 - The Spiritual Process of BEcoming a Scientist

  In this episode, I reflect upon the question of what actually happened and maybe happens (more generally) during the process of moving from being a Master in something, learning to do research and then ending up with a PhD. There are also more meta-physical or "esoteric" reflections about the work of a Scientist and/or Artist, as I have experienced it to be.

  Contact me through my webpage www.kolminaisuus.fi or email: kolminaisuus@icloud.com
  You may find me and #monasticmaumoses, as well as my husbands, work on Instagram. See: whitecatmonk for more artwork by Markus Howlsten.g 

  • 54 min
  Episode 2 - Disputation som ritual

  Episode 2 - Disputation som ritual

  I detta avsnitt pratar jag om min disputation som ägde rum 6.10.2020. Jag reflekterar både över min väg till disputationen - de kulturella och sociala arv som påverkat min process. Dessutom funderar jag på själva akten och dess funktion och betydelse som en "rit de passage" - övergångsritual.

  Contact me through my webpage www.kolminaisuus.fi or email: kolminaisuus@icloud.com
  You may find me and #monasticmaumoses, as well as my husbands, work on Instagram. See: whitecatmonk for more artwork by Markus Howlsten

  • 42 min
  Episode 1 - New beginnings

  Episode 1 - New beginnings

  In this episode, I will reflect on the beginning of a new academic term and what excites me about the coming autumn. I also recommend you to listen to the podcast VETSKAP by Svenska Litteratursällskapet. 

  Contact me through my webpage www.kolminaisuus.fi or email: kolminaisuus@icloud.com
  You may find me and #monasticmaumoses, as well as my husbands, work on Instagram. See: whitecatmonk for more artwork by Markus Howlsten. 

  • 35 min

Top Podcasts In Science