14 episodes

Gen Z Stories - Câu chuyện của những bạn trẻ Gen Z: Nơi các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện của chính mình.
Host: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform.vn
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/hhtai
YouTube: https://www.youtube.com/c/WeTransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Email: tai@wetransform.vn
Website: https://wetransform.vn/

Gen Z Stories Huỳnh Hữu Tài

  • Business

Gen Z Stories - Câu chuyện của những bạn trẻ Gen Z: Nơi các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện của chính mình.
Host: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform.vn
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/hhtai
YouTube: https://www.youtube.com/c/WeTransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Email: tai@wetransform.vn
Website: https://wetransform.vn/

  EP14: Tăng cường trải nghiệm khách hàng thông qua việc tập trung vào khách hàng & làm việc với đội ngũ đa dạng - Hằng Vũ - Senior UX Writer tại Techcombank

  EP14: Tăng cường trải nghiệm khách hàng thông qua việc tập trung vào khách hàng & làm việc với đội ngũ đa dạng - Hằng Vũ - Senior UX Writer tại Techcombank

  EP14: Tăng cường trải nghiệm khách hàng thông qua việc tập trung vào khách hàng & làm việc với đội ngũ đa dạng - Hằng Vũ - Senior UX Writer tại Techcombank

  • 53 min
  EP13: Tình cờ đến, rồi không ngờ gắn bó dài lâu vì giá trị nhân văn của tổ chức - Nguyễn Phước Bảo Trân & Nguyễn Long Hải - PNV

  EP13: Tình cờ đến, rồi không ngờ gắn bó dài lâu vì giá trị nhân văn của tổ chức - Nguyễn Phước Bảo Trân & Nguyễn Long Hải - PNV

  EP13: Tình cờ đến, rồi không ngờ gắn bó dài lâu vì giá trị nhân văn của tổ chức - Nguyễn Phước Bảo Trân & Nguyễn Long Hải - PNV

  • 1 hr 11 min
  EP12: Bạn trẻ bước đầu biết đến Product Management, giờ là lúc trải nghiệm - Lê Anh Tú - Senior Product Manager tại Zalo

  EP12: Bạn trẻ bước đầu biết đến Product Management, giờ là lúc trải nghiệm - Lê Anh Tú - Senior Product Manager tại Zalo

  EP12: Bạn trẻ bước đầu biết đến Product Management, giờ là lúc trải nghiệm - Lê Anh Tú - Senior Product Manager tại Zalo

  • 52 min
  EP11: "Lời tự thú" giúp liên kết mọi người và bắt đầu hành trình chữa lành - Nông Thị Yến Nhi - Founder A CRAZY MIND

  EP11: "Lời tự thú" giúp liên kết mọi người và bắt đầu hành trình chữa lành - Nông Thị Yến Nhi - Founder A CRAZY MIND

  EP11: "Lời tự thú" giúp liên kết mọi người và bắt đầu hành trình chữa lành - Nông Thị Yến Nhi - Founder A CRAZY MIND

  • 45 min
  EP10: Sự công nhận và trao quyền là động lực lớn để bạn trẻ "miệt mài" cống hiến - Tường Nguyễn - Partnership Manager tại Pety

  EP10: Sự công nhận và trao quyền là động lực lớn để bạn trẻ "miệt mài" cống hiến - Tường Nguyễn - Partnership Manager tại Pety

  EP10: Sự công nhận và trao quyền là động lực lớn để bạn trẻ "miệt mài" cống hiến - Tường Nguyễn - Partnership Manager tại Pety

  • 1 hr 1 min
  EP09: Niềm tin vào việc tạo lợi nhuận của doanh nghiệp xã hội để tạo tác động về dài hạn - Nguyễn Như Quỳnh - Đồng sáng lập CyberKid

  EP09: Niềm tin vào việc tạo lợi nhuận của doanh nghiệp xã hội để tạo tác động về dài hạn - Nguyễn Như Quỳnh - Đồng sáng lập CyberKid

  EP09: Niềm tin vào việc tạo lợi nhuận của doanh nghiệp xã hội để tạo tác động về dài hạn - Nguyễn Như Quỳnh - Đồng sáng lập CyberKid

  • 52 min