147 episodes

Trang podcast Giảng Luận Kinh Thánh cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả “kinh điển” khác nhau, trong những thời đại khác nhau. Đó là những diễn giả và bài giảng đã được hội thánh chung công nhận, và được thử nghiệm qua thời gian.
Tính Kinh Thánh sẽ là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn.
Web: https://giangluankinhthanh.net/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsy5u3RqOx22p28i1_G4kwQ
Facebook: https://www.facebook.com/giangluankinhthanh

Giảng Luận Kinh Thánh Giảng luận Kinh thánh

  • Religion & Spirituality

Trang podcast Giảng Luận Kinh Thánh cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả “kinh điển” khác nhau, trong những thời đại khác nhau. Đó là những diễn giả và bài giảng đã được hội thánh chung công nhận, và được thử nghiệm qua thời gian.
Tính Kinh Thánh sẽ là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn.
Web: https://giangluankinhthanh.net/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsy5u3RqOx22p28i1_G4kwQ
Facebook: https://www.facebook.com/giangluankinhthanh

  Bài Giảng: Vẻ Đẹp Nữ Tính Thật Sự | Elisabeth Elliot

  Bài Giảng: Vẻ Đẹp Nữ Tính Thật Sự | Elisabeth Elliot

  Vẻ Đẹp Nữ Tính Thật Sự, diễn giả: Elisabeth Elliot. Chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :  https://giangluankinhthanh.net/  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau:   https://sum.vn/m4wqt  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau:   https://sum.vn/ZZ19m  Xin chân thành cảm ơn!  #Giangluankinhthanh #vedepnutinh #ElisabethElliot

  • 31 min
  Giải Nghĩa Kinh Thánh - Thư Phi-líp | David Pawson (Phần 1/2)

  Giải Nghĩa Kinh Thánh - Thư Phi-líp | David Pawson (Phần 1/2)

  📖 Hướng Dẫn Giải Kinh thư Phi-líp được David Pawson trình bày dễ hiểu, thú vị. Bài giảng được chuyển ngữ bởi Đội ngũ Ba-rúc.  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :  https://giangluankinhthanh.net/  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau:   https://sum.vn/m4wqt  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau:   https://sum.vn/ZZ19m  Xin chân thành cảm ơn!  © Video được dịch và lồng tiếng bởi sự cho phép của quỹ "the David Pawson Teaching Trust" 

  © David Pawson 2019 and streamed with permission of "the David Pawson Teaching Trust"  #Giangluankinhthanh #Philip #DavidPawson

  • 43 min
  Bài Giảng: Sự Tể Trị Thiên Thượng Thúc Đẩy Truyền Giáo Toàn Cầu Bất Chấp Cái Chết | David Platt

  Bài Giảng: Sự Tể Trị Thiên Thượng Thúc Đẩy Truyền Giáo Toàn Cầu Bất Chấp Cái Chết | David Platt

  Sự Tể Trị Thiên Thượng Thúc Đẩy Truyền Giáo Toàn Cầu Bất Chấp Cái Chết.

  Kinh Thánh: Khải Huyền 5:1-14. Diễn giả: David Platt, Chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc

  Một mục sư tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị tối thượng sẽ dân dân sự của mình đến với công tác truyền giáo bất chấp cái chết. Đức Chúa Trời tối cao của chúng ta nắm giữ vận mệnh của thế giới trong lòng bàn tay Ngài. Vì vậy, những người chăn bầy của Ngài cần dẫn dân sự của mình đến sự cầu nguyện cách xác quyết, dâng hiến cách hy sinh, ra đi cách có chủ đích, và sẵn sàng chết khi rao truyền Tin Lành cho những sắc dân chưa bao giờ được nghe đến Tin Lành.   Diễn giả: David Platt (sinh năm 1978) hiện là mục sư lãnh đạo hội thánh McLean Bible Church tại Washington, D.C. Ông cũng là người thành lập và chủ tịch mục vụ Radical, chuyên về huấn luyện và truyền giáo cho các dân chưa được nghe Tin Lành. Ông có bằng tiến sỹ thần học và là tác giả của nhiều sách.  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :  https://giangluankinhthanh.net/  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau:   https://sum.vn/m4wqt  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau:   https://sum.vn/ZZ19m  Xin chân thành cảm ơn!  #Giangluankinhthanh #DavidPlatt #sutetrithienthuong #truyengiao

  • 1 hr 2 min
  Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-phê-sô | David Pawson

  Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-phê-sô | David Pawson

  📖 Hướng Dẫn Giải Kinh sách Ê-phê-sô được David Pawson trình bày dễ hiểu, thú vị. Bài giảng được chuyển ngữ bởi Đội ngũ Ba-rúc.

  “Phao-lô cảm nhận rõ rằng điều tốt nhất ông có thể làm để ngăn thuyết hổ lốn tại A-si-a phá hoại hội thánh là gửi một bức thư tóm tắt niềm tin và hành vi Cơ Đốc. Thư này là tuyên bố sát nhất về Tin lành của ông. Rô-ma không phải là tuyên bố về Tin lành của ông, tôi đã nói đến điều này khi chúng ta nghiên cứu thư đó. Nhưng Ê-phê-sô là bản trình bày có hệ thống và sát nhất về niềm tin cùng hành vi Cơ Đốc.”

  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :  https://giangluankinhthanh.net/  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau:   https://sum.vn/m4wqt  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau:   https://sum.vn/ZZ19m  Xin chân thành cảm ơn!  © Video được dịch và lồng tiếng bởi sự cho phép của quỹ "the David Pawson Teaching Trust" 

  © David Pawson 2019 and streamed with permission of "the David Pawson Teaching Trust"  #Giangluankinhthanh #Epheso #DavidPawson

  • 41 min
  Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ga-la-ti | David Pawson (Phần 2/2)

  Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ga-la-ti | David Pawson (Phần 2/2)

  📖 Hướng Dẫn Giải Kinh trong sách Ga-la-ti được David Pawson trình bày dễ hiểu, thú vị. Bài giảng được chuyển ngữ bởi Đội ngũ Ba-rúc.

  Khi mô tả về sự tự do trong Chúa – chủ đề chìa khóa của sách Ga-la-ti, David Pawson đã dùng đến hình ảnh “Sống lưng Khủng long” hẹp và sắc trên một đỉnh núi (tương tự đỉnh Tà Xùa của Việt Nam). Khi bước đi trên đó, nếu không cẩn thận, chúng ta có thể rơi xuống hai vực thẳm: chủ nghĩa luật pháp và sự phóng túng. Giảng Luận Kinh Thánh thân mời quý vị nghe bài chia sẻ ngày hôm nay để cùng khám phá bức tranh minh họa hết sức thú vị này.  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :  https://giangluankinhthanh.net/  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau:   https://sum.vn/m4wqt  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau:   https://sum.vn/ZZ19m  Xin chân thành cảm ơn!  © Video được dịch và lồng tiếng bởi sự cho phép của quỹ "the David Pawson Teaching Trust" 

  © David Pawson 2019 and streamed with permission of "the David Pawson Teaching Trust"  #Giangluankinhthanh #DavidPawson #Galati

  • 37 min
  Bài Giảng: Nam Tính Theo Kinh Thánh | Paul Washer (Phần 3/3)

  Bài Giảng: Nam Tính Theo Kinh Thánh | Paul Washer (Phần 3/3)

  Bài Giảng: Nam Tính Theo Kinh Thánh diễn giả Paul Washer (Phần 3/3).  Chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc

  Diễn giả: Paul Washer (sinh 11/9/1961,tại Texas, Hoa Kỳ) đã phục vụ với tư cách là một nhà truyền giáo ở Peru trong mười năm. Trong thời gian đó, ông thành lập Hội Truyền giáo HeartCry để hỗ trợ những người mở hội thánh tại Peru. Paul Washer hiện là một trong những nhân công của Hội Truyền giáo HeartCry. Paul Washer được biết đến như một nhà giảng đạo thẳng thắn và đầy nhiệt huyết.  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :  https://giangluankinhthanh.net/  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau:   https://sum.vn/m4wqt  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau:   https://sum.vn/ZZ19m  Xin chân thành cảm ơn!

  #Giangluankinhthanh #PaulWasher #namtinhtheokinhthanh

  • 1 hr 11 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality