240 episodes

Trang podcast Giảng Luận Kinh Thánh cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả “kinh điển” khác nhau, trong những thời đại khác nhau. Đó là những diễn giả và bài giảng đã được hội thánh chung công nhận, và được thử nghiệm qua thời gian.
Tính Kinh Thánh sẽ là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn.
Web: https://giangluankinhthanh.net/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsy5u3RqOx22p28i1_G4kwQ
Facebook: https://www.facebook.com/giangluankinhthanh

Giảng Luận Kinh Thánh Giảng luận Kinh thánh

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 3 Ratings

Trang podcast Giảng Luận Kinh Thánh cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả “kinh điển” khác nhau, trong những thời đại khác nhau. Đó là những diễn giả và bài giảng đã được hội thánh chung công nhận, và được thử nghiệm qua thời gian.
Tính Kinh Thánh sẽ là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn.
Web: https://giangluankinhthanh.net/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsy5u3RqOx22p28i1_G4kwQ
Facebook: https://www.facebook.com/giangluankinhthanh

  Theo Đuổi Phấn Hưng | Rôma - Tận Cùng Thế Giới (Phần 4)

  Theo Đuổi Phấn Hưng | Rôma - Tận Cùng Thế Giới (Phần 4)

  Theo Đuổi Phấn Hưng -  Rôma - Tận Cùng Thế Giới (Phần 4), chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc.

  "Mời anh chị em cùng tôi bước vào chuyến phiêu lưu Theo Đuổi Phấn Hưng. Chúng ta sẽ bước theo sự vận hành của Chúa Thánh Linh khi Đại Mạng Lệnh được thực thi trên khắp thế giới."

  Phim được sự cho phép của: Vision Video

  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB

  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng, thông điệp Cơ Đốc kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :

  https://giangluankinhthanh.net/

  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, cùng đồng công trong những sứ điệp giúp tỉnh thức nhiều người.

  Xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau: 

  https://sum.vn/m4wqt

  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau: 

  https://sum.vn/ZZ19m

  Xin chân thành cảm ơn!

  #Giangluankinhthanh #visionvideo #roma #phanhung #tancungthegioi

  • 29 min
  Người Nam Cho Đức Chúa Trời: Nặng Lòng Với Những Người Nam | David Pawson (Phần 1/4)

  Người Nam Cho Đức Chúa Trời: Nặng Lòng Với Những Người Nam | David Pawson (Phần 1/4)

  Người Nam Cho Đức Chúa Trời: Nặng Lòng Với Những Người Nam (phần 1/4), diễn giả: David Pawson, Chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc 

  Khi Đức Chúa Trời đếm dân Y-sơ-ra-ên, Ngài tính những người nam từ hai mươi tuổi trở lên có khả năng chiến trận. Khi Chúa Giê-su bắt đầu xây dựng hội thánh của Ngài, Ngài đã chọn mười hai người nam. Các thư tín Tân Ước đều được gửi đến “anh em”. Tuy nhiên, nhiều hội thánh ngày nay rơi vào tình trạng thiếu vắng nam giới. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao để điều chỉnh lại cho đúng? Tại sao phụ nữ dễ cải đạo hơn nam giới? Đâu là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ? Làm thế nào chúng ta có thể môn đệ hóa đàn ông ngày nay? 

  David Pawson, người có “gánh nặng” cho mục vụ nam giới và đã tổ chức nhiều hội thảo cho nam giới cố gắng đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác trong loạt bài có tiêu đề "NGƯỜI NAM CHO ĐỨC CHÚA TRỜI." 

  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng, thông điệp Cơ Đốc kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website : https://giangluankinhthanh.net/ 

  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, cùng đồng công trong những sứ điệp giúp tỉnh thức nhiều người. Xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau: https://sum.vn/m4wqt Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. 

  Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau: https://sum.vn/ZZ19m 

  Xin chân thành cảm ơn! 

  © Video được dịch và lồng tiếng bởi sự cho phép của quỹ "the David Pawson Teaching Trust"

   © David Pawson 2019 and streamed with permission of "the David Pawson Teaching Trust" 

  #Giangluankinhthanh #davidpawson #nguoinamchoChua #nguoinam

  • 1 hr 14 min
  Bài Giảng: Sự Phán Xét Giữa Chiên Và Dê | Haddon Robinson

  Bài Giảng: Sự Phán Xét Giữa Chiên Và Dê | Haddon Robinson

  Bài Giảng: Sự Phán Xét Giữa Chiên Và Dê, diễn giả: Haddon Robinson, Chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc

  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:31-46

  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB

  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng, thông điệp Cơ Đốc kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :

  https://giangluankinhthanh.net/

  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, cùng đồng công trong những sứ điệp giúp tỉnh thức nhiều người.

  Xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau: 

  https://sum.vn/m4wqt

  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau: 

  https://sum.vn/ZZ19m

  Xin chân thành cảm ơn!

  #Giangluankinhthanh #HaddonRobinson #chienvade #suphanxet

  • 28 min
  Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Sự Thánh Khiết Và Hiệp Nhất | David Pawson (Phần 6/6)

  Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Sự Thánh Khiết Và Hiệp Nhất | David Pawson (Phần 6/6)

  Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Sự Thánh Khiết Và Sự Hiệp Nhất, diễn giả: David Pawson, Chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc. 

  *Ghi chú của đội ngũ Ba-rúc: Evangelicals là người theo phong trào Evangelicalism, có gốc từ euangelion – nghĩa là Phúc Âm (Tin Lành, Tin Tốt) trong tiếng Hy Lạp. Phong trào này nhấn mạnh sự cần thiết của mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su Christ, vai trò và thẩm quyền của Kinh Thánh. Có gốc rễ từ cuộc Cải Cách Tin Lành, nhưng phải đến thế kỷ XVIII và XIX tại Châu Âu và Mỹ thì Evengelicalism mới trở thành một phong trào thực sự. Về thần học và chính trị, phong trào này thường có xu hướng bảo thủ. Như vậy, thuật ngữ Evangelicals gắn liền với bối cảnh Âu, Mỹ và đôi khi được dịch ra tiếng Việt là Tin Lành Thuần Tuý. Chúng tôi chưa tìm được cách dịch thật sát và toát ý nên tạm sử dụng thuật ngữ Tin Lành Truyền Thống. 

  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng, thông điệp Cơ Đốc kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website : https://giangluankinhthanh.net/ 

  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, cùng đồng công trong những sứ điệp giúp tỉnh thức nhiều người. Xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau: https://sum.vn/m4wqt 

  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau: https://sum.vn/ZZ19m 

  Xin chân thành cảm ơn! 

  © Video được dịch và lồng tiếng bởi sự cho phép của quỹ "the David Pawson Teaching Trust"

  © David Pawson 2019 and streamed with permission of "the David Pawson Teaching Trust" #Giangluankinhthanh #davidpawson #nguoiantu #nguoitinlanh #nguoitinlanh #thanhkhiet #hiepnhat

  • 27 min
  Theo Đuổi Phấn Hưng | Châu Phi Những Ngày Đầu Phấn Hưng (Phần 3)

  Theo Đuổi Phấn Hưng | Châu Phi Những Ngày Đầu Phấn Hưng (Phần 3)

  Theo Đuổi Phấn Hưng - Châu Phi Những Ngày Đầu Phấn Hưng (Phần 3), chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc.

  "Mời anh chị em cùng tôi bước vào chuyến phiêu lưu Theo Đuổi Phấn Hưng. Chúng ta sẽ bước theo sự vận hành của Chúa Thánh Linh khi Đại Mạng Lệnh được thực thi trên khắp thế giới.

  Phim được sự cho phép của: Vision Video

  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB

  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng, thông điệp Cơ Đốc kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :

  https://giangluankinhthanh.net/

  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, cùng đồng công trong những sứ điệp giúp tỉnh thức nhiều người.

  Xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau: 

  https://sum.vn/m4wqt

  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau: 

  https://sum.vn/ZZ19m

  Xin chân thành cảm ơn!

  #Giangluankinhthanh #visionvideo #chauphi #phanhung

  • 30 min
  Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Chức Vụ Và Sự Thờ Phượng | David Pawson (Phần 5/6)

  Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Chức Vụ Và Sự Thờ Phượng | David Pawson (Phần 5/6)

  Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Chức Vụ Và Sự Thờ Phượng, Chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc

  Thêm hai khác biệt thực tế và dễ nhận thấy nhất giữa hai trào lưu Ân tứ và Tin lành Truyền thống: Chức vụ và sự thờ phượng

  *Ghi chú của đội ngũ Ba-rúc: Evangelicals là người theo phong trào Evangelicalism, có gốc từ euangelion – nghĩa là Phúc Âm (Tin Lành, Tin Tốt) trong tiếng Hy Lạp. Phong trào này nhấn mạnh sự cần thiết của mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su Christ, vai trò và thẩm quyền của Kinh Thánh. Có gốc rễ từ cuộc Cải Cách Tin Lành, nhưng phải đến thế kỷ XVIII và XIX tại Châu Âu và Mỹ thì Evengelicalism mới trở thành một phong trào thực sự. Về thần học và chính trị, phong trào này thường có xu hướng bảo thủ. Như vậy, thuật ngữ Evangelicals gắn liền với bối cảnh Âu, Mỹ và đôi khi được dịch ra tiếng Việt là Tin Lành Thuần Tuý. Chúng tôi chưa tìm được cách dịch thật sát và toát ý nên tạm sử dụng thuật ngữ Tin Lành Truyền Thống.

  Anh chị em có thể nghe bài giảng audio của Giảng Luận Kinh Thánh tại địa chỉ sau:

  Spotify: https://sum.vn/HybEq

  Apple podcast: https://sum.vn/SccJB

  Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng, thông điệp Cơ Đốc kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí. Để hiểu hơn về chúng tôi vui lòng truy cập website :

  https://giangluankinhthanh.net/

  Đội ngũ Giảng Luận Kinh Thánh hoan nghênh mọi đề nghị cộng tác của quý con cái Chúa khắp nơi trong các lĩnh vực như dịch thuật, lồng tiếng, quảng bá, cầu thay, v.v. Nếu quý con cái Chúa sẵn lòng đóng góp công sức của mình vào bất cứ lĩnh vực nào, cùng đồng công trong những sứ điệp giúp tỉnh thức nhiều người.

  Xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu sau: 

  https://sum.vn/m4wqt

  Kênh Giảng Luận Kinh Thánh hoạt động vì các mục tiêu phi lợi nhuận, không phát quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự dâng hiến và ủng hộ của quý con cái Chúa khắp nơi trong việc phát triển kênh. Quý vị có thể dâng hiến theo thông tin trong biểu mẫu sau: 

  https://sum.vn/ZZ19m

  Xin chân thành cảm ơn!

  © Video được dịch và lồng tiếng bởi sự cho phép của quỹ "the David Pawson Teaching Trust" 

  © David Pawson 2019 and streamed with permission of "the David Pawson Teaching Trust"

  #Giangluankinhthanh #davidpawson #nguoiantu #nguoitinlanh #chucvu #thophuong

  • 32 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
AccessMore & Candy Rock
D-Group
Ascension Catholic Faith Formation
Joel Osteen
She Reads Truth

You Might Also Like

Spiderum
Thuần Podcast
Oneway Media
Thru the Bible Vietnamese