5 episodes

Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot personeelstekorten in vrijwel elke sector: nijpende uitdagingen die overal in Nederland steeds voelbaarder worden. Wat zijn hiervan de oorzaken? Past de manier waarop we werk hebben geregeld nog wel bij in een tijd met flexwerken, platform-economie en globalisering?

In de podcast 'Goed geregeld werk' gaat journalist en documentairemaker Hans Busstra op zoek naar antwoorden en oplossingen.

In een 5-delige serie spreekt hij met scherpe denkers en arbeidsmarktexperts. De reeks start met oud-topambtenaar Hans Borstlap die met zijn commissie in 2020 concrete voorstellen deed om de arbeidsmarkt te hervormen. In deze serie komen verder aan bod: Janine Vos (Chief HR Officer Rabobank), Martijn Arets (expert platformeconomie), Marjolein ten Hoonte (Directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland), Hendrik Noten (auteur en strategisch beleidsadviseur) en Toon Borren (People Operations bij Picnic).

'Goed geregeld werk' is een podcast van Randstad Groep Nederland.

Goed geregeld werk Randstad Groep Nederland

  • Business

Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot personeelstekorten in vrijwel elke sector: nijpende uitdagingen die overal in Nederland steeds voelbaarder worden. Wat zijn hiervan de oorzaken? Past de manier waarop we werk hebben geregeld nog wel bij in een tijd met flexwerken, platform-economie en globalisering?

In de podcast 'Goed geregeld werk' gaat journalist en documentairemaker Hans Busstra op zoek naar antwoorden en oplossingen.

In een 5-delige serie spreekt hij met scherpe denkers en arbeidsmarktexperts. De reeks start met oud-topambtenaar Hans Borstlap die met zijn commissie in 2020 concrete voorstellen deed om de arbeidsmarkt te hervormen. In deze serie komen verder aan bod: Janine Vos (Chief HR Officer Rabobank), Martijn Arets (expert platformeconomie), Marjolein ten Hoonte (Directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland), Hendrik Noten (auteur en strategisch beleidsadviseur) en Toon Borren (People Operations bij Picnic).

'Goed geregeld werk' is een podcast van Randstad Groep Nederland.

  Hoe krijgen we alle werkenden weer in beweging?

  Hoe krijgen we alle werkenden weer in beweging?

  Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt bij Randstad. De manier waarop werk is geregeld, stamt volgens haar nog uit de vorige eeuw. Je werd opgeleid voor een vak en bleef vaak de rest van je leven bij één werkgever. Dat sluit al lang niet meer aan bij hoe de wereld er anno 2022 uitziet. De botsing van dit oude systeem met de nieuwe werkelijkheid, leidt tot een tweedeling op de arbeidsmarkt. Mensen met een vast contract trekken daarbij aan het langste eind.

  Marjolein ten Hoonte stelt dat deze groep werkenden wordt beloond door te blijven zitten waar ze zitten. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar ook onverstandig. De wereld verandert namelijk sneller dan ooit en dat vraagt flexibiliteit op alle niveaus in de samenleving - en dus ook van alle werkenden. Alleen moeten zij wel geholpen en gestimuleerd worden om in beweging te komen.

  Aan de hand van het thema 'weerbaarheid', gaat Hans Bustra met Marjolein ten Hoonte het gesprek aan over de stappen die zouden moeten zetten om de arbeidsmarkt weer toekomstbestendig te maken.

  'Goed geregeld werk' is een podcast van Randstad Groep Nederland.

  • 27 min
  Zijn digitale platformen de toekomst van werk?

  Zijn digitale platformen de toekomst van werk?

  Martijn Arets is expert op het gebied van platformen: online marktplaatsen die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ook werkgevers en arbeidskrachten worden op deze manier steeds vaker aan elkaar gekoppeld. Voor een klusje van een paar uur, tot werkzaamheden van een paar maanden of langer.

  Die ultieme flexibiliteit lijkt aantrekkelijk. Tegelijkertijd dienen zich ook allerlei nieuwe vragen aan, vooral als het aankomt op het opbouwen van sociale zekerheden. Denk aan arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of pensioen. Vakbonden en digitale platformen liggen al jaren met elkaar overhoop over deze thema's.

  Zijn deze platformen eigenlijk wel wenselijk? Wat werkt wel en wat werkt niet? En kan deze relatief nieuwe manier van werken een rol spelen in de arbeidsmarkt van de toekomst?

  Hans Busstra verkent de wereld van digitale platformen samen met Martijn Arets, aan de hand van het begrip 'duidelijkheid'. En dat leidt tot verrassende, nieuwe inzichten.

  'Goed geregeld werk' is een podcast van Randstad Groep Nederland.

  • 24 min
  Hoe maken we de arbeidsmarkt weer eerlijk en inclusief?

  Hoe maken we de arbeidsmarkt weer eerlijk en inclusief?

  Hendrik Noten is co-auteur van de bestseller 'Fantoomgroei'. Dit boek beschrijft hoe de laatste decennia de verdeling van welvaart steeds schever is geworden: een kleine groep van aandeelhouders profiteert, terwijl werkenden vaak het nakijken hebben. Iets dat in schril contrast staat met de na-oorlogse periode, waarin werkgevers en werknemers de handen ineen sloegen om het land samen opnieuw op te bouwen.

  In deze aflevering neemt Hans Bustra samen met Noten het begrip 'wederkerigheid' onder de loep. Welke inzichten heeft hij opgedaan met het schrijven van 'Fantoomgroei'? Heeft hij, op basis van zijn onderzoek, ideeën over hoe we een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt tot stand kunnen brengen?

  En we spreken met Toon Borren. Hij is hoofd HR bij Picnic, een bezorgdienst voor boodschappen. Hij heeft een vernieuwende kijk over hoe je als bedrijf werknemers kunt betrekken bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden - én hoe je dat toepast in de praktijk. Wat kunnen werkgevers van zijn geleerde lessen leren?

  'Goed geregeld werk' is een podcast van Randstad Groep Nederland.

  • 31 min
  Hoe zorgen we ervoor dat werken langer leuk blijft?

  Hoe zorgen we ervoor dat werken langer leuk blijft?

  Janine Vos maakt deel uit van de groepsdirectie van de Rabobank en is als Chief Human Resource Officer verantwoordelijk voor mensen en cultuur binnen de bank. Daarnaast is ze ook nog eens Topvrouw van het Jaar 2021.

  Met Janine Vos kijken we naar de betekenis en invulling van 'wendbaarheid'. Het is één van de vier principes die de Commissie Borstlap centraal stelt in haar rapport met vergaande adviezen over de hervorming van de arbeidsmarkt.

  Janine Vos is verbonden aan één van de grootste werkgevers van Nederland. Ze pleit ervoor dat werkenden zich meer gaan ontwikkelen en meer in beweging komen op de arbeidsmarkt. Dat botst nog vaak met het traditionele loopbaan denken. Ze verrijkt haar verhaal met inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Zo legt ze bijvoorbeeld uit hoe corona ervoor zorgde dat er binnen de Rabobank in hoog tempo allerlei veranderingen werden doorgevoerd in de manier van werken. Medewerkers bleken veel wendbaarder dan voorheen gedacht: mensen die ander werk kregen, bleken daar in de praktijk heel gelukkig mee te zijn. Het is voor haar een belangrijk bewijs dat we anders naar werk moeten kijken.

  'Goed geregeld werk' is een podcast van Randstad Groep Nederland.

  • 26 min
  Waarom schaffen we werkloosheid niet af?

  Waarom schaffen we werkloosheid niet af?

  Oud-topambtenaar Hans Borstlap schudde Nederland in 2020 wakker met de boodschap dat het dringend nodig is om de arbeidsmarkt grondig te herstructureren.

  Werkenden, werkgevers, de politiek: vrijwel iedereen kon zich vinden in de conclusies en aanbevelingen van de Commissie Borstlap. Inmiddels zijn we ruim 2 jaar verder. Van de hervormingen is nog maar weinig terechtgekomen, terwijl de uitdagingen op de arbeidsmarkt met de dag groter worden. De kloof tussen werkenden met een vast contract en flexwerkers wordt steeds groter. En wat te denken van het aantal onvervulde vacatures? Terwijl er een onbenut arbeidspotentieel is van bijna 1 miljoen Nederlanders.

  Hans Busstra gaat in gesprek met Hans Borstlap, die uitlegt hoe we met een stelsel zitten opgescheept dat nog stamt uit de tijd van de industriële revolutie. Daardoor is arbeidsmarkt scheefgegroeid, met allerlei maatschappelijke problemen tot gevolg.

  Borstlap heeft radicale ideeën over hoe het beter kan. Bijvoorbeeld hoe we werkloosheid kunnen afschaffen. Hoe we moeten omgaan met flexwerk. En waarom werkenden meer verantwoordelijkheid moeten nemen om aan het werk te blijven.

  'Goed geregeld werk' is een podcast van Randstad Groep Nederland en is geproduceerd door Audio agency Airborne.

  • 29 min

Top Podcasts In Business

NerdWallet Personal Finance
Ramsey Network
Money News Network
Dan Fleyshman
Udemy
Her First $100K