263 episodes

Praktyczna, profesjonalna pomoc dla Księgowych i Kadrowych w bieżącym stosowaniu przepisów z zakresu VAT, PIT, CIT, rachunkowości i prawa pracy.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

GOFIN: Podatki, Księgowość, Prawo pracy Wydawnictwo Podatkowe GOFIN

  • Business

Praktyczna, profesjonalna pomoc dla Księgowych i Kadrowych w bieżącym stosowaniu przepisów z zakresu VAT, PIT, CIT, rachunkowości i prawa pracy.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Podpisywanie sprawozdań finansowych jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych

  Podpisywanie sprawozdań finansowych jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych

  W świetle § 33 ust. 6 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych są podpisywane przez kierownika i głównego księgowego jednostki obsługującej. Oznacza to, iż sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych powinien podpisać kierownik i główny księgowy tego centrum.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 2 min
  Przyjmowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

  Przyjmowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 2 min
  Prawo do odliczenia VAT przy najmie lokali mieszkalnych na rzecz pracowników

  Prawo do odliczenia VAT przy najmie lokali mieszkalnych na rzecz pracowników

  NSA w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r., sygn. akt I FSK 281/23 orzekł, iż wydatki na najem lokali mieszkalnych dla pracowników i współpracowników podatnika, nawet jeśli nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, to ich poniesienie wpływa na uzyskanie obrotu opodatkowanego VAT niejako poprzez zabezpieczenie utrzymania źródła przychodu. Podatnik powinien mieć zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich poniesieniem.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 4 min
  Stosowanie 9% stawki CIT przez małego podatnika

  Stosowanie 9% stawki CIT przez małego podatnika

  Podstawowa stawka CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania, przy czym podatnicy mogą stosować preferencyjną, 9% stawkę podatku - w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Z prawa tego mogą korzystać m.in. podatnicy posiadający status małego podatnika, pod warunkiem, że ich przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 2 min
  Co może zrobić wierzyciel w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do potwierdzenia salda?

  Co może zrobić wierzyciel w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do potwierdzenia salda?

  W sytuacji gdy kontrahenci prowadzący księgi rachunkowe nie odsyłają odpowiedzi na wysłane przez jednostkę wezwania do potwierdzeń sald i inwentaryzacja tą drogą okaże się niemożliwa, uzasadnione jest przeprowadzenie inwentaryzacji niepotwierdzonych należności drogą weryfikacji.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 3 min
  Zwrot składki zdrowotnej u liniowca – skutki w PIT

  Zwrot składki zdrowotnej u liniowca – skutki w PIT

  Zwrot składki zdrowotnej zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonej od dochodu przez podatnika podatku liniowego trzeba rozliczyć podatkowo.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 2 min

Top Podcasts In Business

In Good Company with Nicolai Tangen
Norges Bank Investment Management
Money Stuff: The Podcast
Bloomberg
Thoma Bravo's Behind the Deal
Thoma Bravo | Pod People
REAL AF with Andy Frisella
Andy Frisella #100to0
Money Rehab with Nicole Lapin
Money News Network
The Ramsey Show
Ramsey Network

You Might Also Like

Dzień Dobry Podatki
Michał Wilk
Dział Zagraniczny
Maciej Okraszewski
Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka
Dariusz Rosiak
Psychologia, którą warto znać
Mirosław Brejwo
Radio Naukowe
Radio Naukowe - Karolina Głowacka
Przygody Przedsiębiorców
Przygody Przedsiębiorców