13 episodes

เพราะอยากให้คนไทยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ Good Monday จึงเกิดขึ้นเพราะผมอดเสียดายไม่ได้ที่เห็นโลกที่เปลี่ยนเร็ว แต่หากเราเชื่องช้ากว่านี้ รู้ไม่ทัน หันทิศทางลมไม่ถูก เราคงจะตกขบวนไปเรื่อย ๆ ผมเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกเล่าสิ่งต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับคนไทยผ่านการทำเนื้อหาและ Podcast (คลิปเสียง) ในทุกวันจันทร์

Good Monday Thaksin Shinawatra

  • News
  • 4.8 • 71 Ratings

เพราะอยากให้คนไทยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ Good Monday จึงเกิดขึ้นเพราะผมอดเสียดายไม่ได้ที่เห็นโลกที่เปลี่ยนเร็ว แต่หากเราเชื่องช้ากว่านี้ รู้ไม่ทัน หันทิศทางลมไม่ถูก เราคงจะตกขบวนไปเรื่อย ๆ ผมเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกเล่าสิ่งต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับคนไทยผ่านการทำเนื้อหาและ Podcast (คลิปเสียง) ในทุกวันจันทร์

  012 เดินหน้าสร้างอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน

  012 เดินหน้าสร้างอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน

  อะไรคือสิ่งที่ทำให้ประเทศกลางทะเลทรายสามารถปลูกต้นไม้ได้ในความแห้งแล้ง ประเทศที่ยากจนข้นแค้นกลับมาพลิกฟื้นจนเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศเกิดใหม่ที่ล้าหลังกลายเป็นชาติไฮเทคที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่อดอยากแม้แต่น้ำกินยังไม่มีกลายเป็นประเทศที่ผู้คนร่ำรวยที่สุด – สิ่งนั้นคือ “ความหวัง”

  • 10 min
  011 ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 2

  011 ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 2

  ตอบคำถามถึงวิธีทำมาหากินในโลกยุคต่อไป ปัญหาการศึกษาและแนวทางพัฒนา วิธีลงทุนในยุคใหม่ และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ใช้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเข้าถึงความแตกต่างหลากหลายและปัญหาในชีวิตอย่างลงตัว

  • 26 min
  010 ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 1

  010 ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 1

  ตอบคำถามจากทางบ้านว่า ทำอย่างไรให้พัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้นใน 1 ปี ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ทุกภาคส่วน จัดการกระจายทรัพยากรใหม่ให้ทั่วถึง และบริหารจัดการเปิดเสรีภาพแบบยุคโลกาภิวัตน์

  • 19 min
  009 ตอนที่ 2 "แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการตลาด"

  009 ตอนที่ 2 "แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการตลาด"

  • 14 min
  009 เกษตรแม่นยำ คือหัวใจของเกษตรกรไทย ตอนที่1 เกษตรเพื่อชีวิตสู่เกษตรเพื่อธุรกิจ

  009 เกษตรแม่นยำ คือหัวใจของเกษตรกรไทย ตอนที่1 เกษตรเพื่อชีวิตสู่เกษตรเพื่อธุรกิจ

  Good Monday รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร EP9 “Agritech เกษตรยุคใหม่”
  การทำเกษตรในยุคใหม่จะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเกษตรแม่นยำ เกษตรกรต้องใช้เทคโนโลยีสู้กับภาวะดินเสื่อม ปัญหาน้ำ และภาวะโลกร้อน หากจะทำเกษตรให้ได้กำไรต้องเปลี่ยนจากเกษตรยังชีพมาเป็นเกษตรธุรกิจ ใช้ agritech ยกระดับอาหารที่ดีขึ้นสู่ผู้บริโภค และแปรรูปเพื่อหาตลาดที่ต้องการให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

  • 17 min
  008 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือโอกาสของคนไทย"

  008 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือโอกาสของคนไทย"

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอนาคตของโลกใบนี้ครับ ในยุคที่หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ทดแทนแรงงานอุตสาหกรรม เราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อนำแรงงานมาสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วอุตสาหกรรมของไทยจะแข่งขันได้ด้วย Mass Customization ที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมผลิตจำนวนมาก

  ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เสื้อผ้าประจำชาตินำมาประยุกต์ออกแบบใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อขายได้ทั่วโลกเช่นของ DKNY ผมเคยมีแนวคิดจ้างนักการตลาดระดับโลกมาพัฒนา OTOP มาก่อน แต่การจะทำได้ต้องเปลี่ยนการศึกษา จากการเรียนแบบแท่งๆ แยกรายวิชา มาเป็นให้เด็กเรียนรู้อย่างไม่มีเส้นแบ่งเขต ซึ่งคนไทยทำได้ครับ

  • 20 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
71 Ratings

71 Ratings

kayleeleelee ,

Jk

เสียดายนะคะ คนเก่งๆมีความสามารถอยู่ไทยไม่ได้สักคน โดนคนอิจฉาเล่นสกปรกแทงข้างหลังทุกยุคทุกสมัย

nazaniaqz ,

ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งคนไทยค่ะ

ยังรอคอยให้ท่านกลับมาเสมอ

KaJong1986 ,

Thanks for sharing!

Wonderful content. Thanks for sharing your knowledge. ขอบคุณมากครับ

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To