32 min

Graphic Designers vs Clients w/Diar Neziri - Ep. 10 Marketingoholic

    • Marketing

Diar Neziri i ndanë disa këshilla prej përvojës personale: Qysh me përcaktu një çmim për një dizajn? Qysh me i gjetë klientat? Si përcaktohet një buxhet nëse klienti nuk e tregon? Qysh me vetë klientin për buxhet?

Përcjellni kompaninë dhe mysafirin tonë në mediat sociale këtu:


𝗔𝗹𝗯𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 Facebook: https://www.facebook.com/albaconnect
𝗔𝗹𝗯𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 Instagram: https://instagram.com/albaconnect
𝗔𝗹𝗯𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/albaconnect
𝗔𝗹𝗯𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 TikTok: https://www.tiktok.com/@albaconnect
𝗗𝗶𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/diar-neziri-764b701a4/
𝗗𝗶𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 Facebook: https://www.facebook.com/diar.neziri
𝗗𝗶𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 Instagram: https://instagram.com/diarneziri_
𝗗𝗶𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 Behance: https://www.behance.net/diarneziri

Ju mund të ndjekni 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴𝗼𝗵𝗼𝗹𝗶𝗰 edhe në:


Web: https://marketingoholic.zone
Spotify: https://open.spotify.com/show/74glGpiLYm8YjDAtnoDedm
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/marketingoholic/id1606202327
Google Podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83ZDMwYjcxOC9wb2RjYXN0L3Jzcw

Diar Neziri i ndanë disa këshilla prej përvojës personale: Qysh me përcaktu një çmim për një dizajn? Qysh me i gjetë klientat? Si përcaktohet një buxhet nëse klienti nuk e tregon? Qysh me vetë klientin për buxhet?

Përcjellni kompaninë dhe mysafirin tonë në mediat sociale këtu:


𝗔𝗹𝗯𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 Facebook: https://www.facebook.com/albaconnect
𝗔𝗹𝗯𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 Instagram: https://instagram.com/albaconnect
𝗔𝗹𝗯𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/albaconnect
𝗔𝗹𝗯𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 TikTok: https://www.tiktok.com/@albaconnect
𝗗𝗶𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/diar-neziri-764b701a4/
𝗗𝗶𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 Facebook: https://www.facebook.com/diar.neziri
𝗗𝗶𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 Instagram: https://instagram.com/diarneziri_
𝗗𝗶𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 Behance: https://www.behance.net/diarneziri

Ju mund të ndjekni 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴𝗼𝗵𝗼𝗹𝗶𝗰 edhe në:


Web: https://marketingoholic.zone
Spotify: https://open.spotify.com/show/74glGpiLYm8YjDAtnoDedm
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/marketingoholic/id1606202327
Google Podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83ZDMwYjcxOC9wb2RjYXN0L3Jzcw

32 min